Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Strategi förverkligar digitaliseringsambitioner

Digitaliseringsstrategin ger förutsättningar att förverkliga kommunens digitaliseringsambitioner.

Takten för digitaliseringen kan öka samtidigt som den blir mer sammanhållen och effektiv. Strategin ger en tydlig plattform som skapar förutsägbarhet, hållbarhet och flexibilitet i digitala lösningar och tjänster.

En strategi för hela Nacka

Digitaliseringsstrategin antogs av kommunfullmäktige våren 2019 och är styrande vid beslut och prioriteringar i kommunens digitaliseringsarbete.

Fem strategiska inriktningar

Digitaliseringsstrategin bygger på fem inriktningar som är avgörande för att uppnå målen för kommunens digitalisering:

  • Kundens behov styr vårt uppdrag
  • Vi sätter informationen i centrum
  • Vi utgår från en gemensam digital plattform
  • Vi möter framtiden med nyfikenhet, kreativitet och innovation
  • Vårt arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet inger förtroende.

Vill du veta mer om digitaliseringsstrategin?

Ta del av digitaliseringsstrategin här. (PDF-dokument, 214 kB)

Beslutet om strategin fattades på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019.
Ta del av webbsändningen här (cirka 3 h och 15 minuter in i sändningen).

Vad innebär digitaliseringsstrategin för dig som medarbetare?

Digitaliseringsstrategin skapar ett tydligt ramverk för hur digitaliseringsprojekt och inköp av digital teknik genomförs. För dig som medarbetare innebär det ett tydligare stöd att genomföra digitaliseringsprojekt mer resurseffektivt och med ökade chanser till samverkan.

Sidan uppdaterades: