Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vårt arbetsmiljöuppdrag

Arbetsmiljö och rehabilitering

Här hittar du samlingssidan för arbetsmiljö och rehabilitering.

Arbetsskador och tillbud

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera och hantera tillbud och arbetsskador. Här kan du läsa mer om vad som gäller och var du ska anmäla en händelse.

Arbetsmiljöutbilding

Vill starta upp ett aktivt arbetsmiljöarbete i din arbetsgrupp eller behöver uppdatera dina kunskaper? Håll utkik under nyhetslistan för chefer där vi publicerar information om kommande arbetsmiljöutbildningar.

Distansarbete

Här hittar du hjälp och tips för att kunna arbeta digitalt på distans.

Mål- och utvecklingssamtal

Mål- och utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år. Alla verksamheter/enheter utom Välfärd Skola använder Heartpace. Läs mer om Heartpace här.

Medarbetarundersökning

För att följa upp medarbetarpolicyn och kartlägga hur vi som medarbetare upplever våra arbetsförutsättningar, genomförs varje höst en Medarbetarundersökning. Ta del av medarbetarundersökningen 2020 här.

Riktlinjer och inställning till alkohol och droger

Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras. Nacka kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- och drogfria. Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer och inställning till alkohol och droger här.

SAMK - samverkansgruppen

Samverkansgruppen (SAMK) är ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna. Här kan du läsa mer om samverkan och fackliga frågor.

Sidan uppdaterades: