Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byggarbeten vid stadshuset

Nu börjar vi bygga de nya stadskvarteren på Nya gatan, mellan stadshuset och Vikdalsvägen. och vi i stadshuset börja känna av arbetena mer. Bland annat spränger vi bort berg och bygger om vägar och rondell för bättre framkomlighet under byggtiden.

På uppdrag av Nacka kommun spränger nu Skanska bort berget på Nya gatan och förbereder för att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

Ljudnivåer och SMS- information

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Borrning, spontning, sprängning av berg och tunga transporter är sådant som bullrar. Skanska jobbar med dammbekämpning, såsom vattning och kontinuerlig renhållning.

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer, även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Om du vill kan du få ett SMS ca 30 minuter innan sprängning. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla sig från denna lista. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

Säkerhet

Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas. Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.

Skanska följer säkerhetsföreskrifter, med t.ex. sprängmattor som hindrar stenar från att flyga iväg och har personal runt området vid varje sprängning. De följer alla säkerhetsföreskrifter och bullerkrav..

Följ arbetet

Följ arbetet och läs om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter

Läs om Nya gatan på www.nacka.se/nyagatan

Sidan uppdaterades: