Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Passersystemet i stadshuset

Här beskriver vi hur man använder passersystemet i Nacka stadshus. Se särskild information under respektive flik nedan beroende på vilken kategori du tillhör.

Behörighet för medarbetare

Alla medarbetare har en standardbehörighet att vistas i stadshuset mellan 06.00 – 20.00.

Övriga tider gäller följande:

 • Vardagar 06.00 – 07.00 och 19.00 – 20.00 passerar du med passerbricka och kod.
 • Vardagar 07.00 – 19.00 kan du passera med passerbricka.
 • Dag innan helgdag passerar du 06.00-12.00 med passerbricka. 12.00 – 20.00 passerar du med passerbricka och kod.
 • Helgdagar mellan 06.00 – 20.00 passerar du med passerbricka och kod.

Behöver du som medarbetare vistas i stadshuset utöver 06.00 – 20.00, kontakta Kundserviceenheten.

Behörighet för förtroendevalda, direktörer, enhetschefer och utvalda stödfunktioner

Alla förtroendevalda, direktörer, enhetschefer och utvalda stödfunktioner har en standardbehörighet att vistas i stadshuset kl. 06.00 – 22.00.

I axelperioderna på morgon och kväll samt helgdagar gäller följande rutiner:

 • Vardagar 07.00 – 19.00 passerar du med passerbrickan.
 • Vardagsmorgnar 06.00 – 07.00 passerar du med passerbrickan och personlig kod.
 • Vardagskvällar 19.00 – 20.00 passerar du med passerbrickan och personlig kod.
 • Vardagar 20.00 – 22.00 behöver du köpa tid, se instruktioner nedan på sidan.
 • Helgdagar mellan 06.00 – 20.00 passerar du med passerbrickan och kod.
 • Helgdagar mellan 20.00 – 22.00 behöver du köpa tid, se instruktioner nedan på sidan.

Behöver du vistas i stadshuset utöver 06.00 – 22.00, vänligen kontakta Kundserviceenheten.

Att tänka på

Entrédörren vid ingång 15 är låst för alla medarbetare och besökare utanför ordinarie öppettider måndag-torsdag kl 08.00 - 17.00, samt fredag kl 08.00 - 16.30. (undantag vigselförrättare)

Medarbetare som behöver komma in i stadshuset innan och efter ordinarie öppettider hänvisas till personalingångarna vid ingång 11-13 samt 17-19.

 • Du kan endast ha en passerbricka/ID06/armband. Behöver du en ny bricka, utgår en avgift om 100 kr, som debiteras på enheten.
 • Är du först på plats under morgon eller helg måste du larma av. Se instruktioner nedan.
 • Om du ska in i Stadshuset mellan kl. 22.00-06.00 måste du först kontakta Södertörns brandförsvar.
 • När det är Kommunfullmäktige eller andra större arrangemang som slutar senare än kl. 22.00 finns alltid Kundserviceenheten på plats och hanterar larmet.
 • Du kan alltid byta din kod hos Servicecenter.
 • Släpp inte in obehöriga personer i stadshusets lokaler. Be personen ifråga uppvisa passerkort om du är osäker.

Larma av

Följ nedanstående instruktioner för inpassering till område som är larmad dagtid, kvällstid och helger mellan 05.00 till 22.00.

1. Läsarens lysdiod lyser rött.

2. Tryck 5 + A på läsaren. Ett pip hörs och gröna lysdioden börjar blinka.

3. Håll fram passerbrickan mot läsaren.

4. Läsaren piper till och den gröna lysdioden fortsätter blinka, slå nu din kod.

5. Läsaren piper till och den gröna lysdioden tänds upp.

6. Öppna dörren och passera.

7. Dörren stängs automatiskt och låset slår till.

TIPS! Du kan bara larma av ett område som du har behörighet till.

Köpa tid

Följ nedanstående instruktioner för att köpa tid kvällar och helger.

1. Signal ljuder, du har nu 15 minuter på dig att köpa tid.

2. Gå ut till närmaste läsare i trapphuset.

3. Läsarens lysdiod lyser rött.

4. Larma av genom att trycka 5 + A på läsaren. Ett pip hörs och den gröna lysdioden börjar blinka.

5. Håll fram passerbrickan mot läsaren.

6. Läsaren piper till och den gröna lysdioden fortsätter blinka, slå nu din kod.

7. Läsaren piper till och den gröna lysdioden tänds upp. Signalen upphör.

8. Öppna dörren och passera.

9. Dörren stängs automatiskt och låset slår till.

10. Du har nu köpt två timmar.

Sidan uppdaterades: