Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Passersystemet i stadshuset

Här beskriver vi hur man använder passersystemet i stadshuset.

Behörighet

Alla medarbetare har en standardbehörighet att vistas i stadshuset mellan 05.00 och 22.00. Det är viktigt att man är uppmärksam och inte släpper in obehöriga till annat än gemensamma ytorna vid reception och restaurang under ordinarie öppettider.

Behörighet och brickor hanteras av kundserviceenheten, borttappad bricka debiteras 150kr

Entrédörren vid ingång 15 är låst för alla medarbetare och besökare utanför ordinarie öppettider 07.30 - 17.00 (undantag vigselförrättare) Medarbetare som behöver komma in i stadshuset innan och efter ordinarie öppettider hänvisas till personalingångarna vid ingång 11-13 samt 17-19.

Följande tider gäller:

• Vardagar 05.00 – 06.00 och 19.30 – 22.00 passerar du med passerbricka och kod.

• Vardagar 06.00 – 19.30 kan du passera med passerbricka.

• Helgdagar mellan 05.00 och 22.00 passerar du med passerbricka och kod.

Är du först på plats måste du larma av.

Larma av

Följ nedanstående instruktioner för inpassering till område som är larmad dagtid, kvällstid och helger mellan 05.00 till 22.00.

1. Läsarens lysdiod lyser rött.

2. Tryck 5 + A på läsaren. Ett pip hörs och gröna lysdioden börjar blinka.

3. Håll fram passerbrickan mot läsaren.

4. Läsaren piper till och den gröna lysdioden fortsätter blinka, slå nu din kod.

5. Läsaren piper till och den gröna lysdioden tänds upp.

6. Öppna dörren och passera.

7. Dörren stängs automatiskt och låset slår till.

TIPS! Du kan bara larma av ett område som du har behörighet till.

Köpa tid

Följ nedanstående instruktioner för att köpa tid kvällar och helger.

1. Signal ljuder, du har nu 15 minuter på dig att köpa tid.

2. Gå ut till närmaste läsare i trapphuset.

3. Läsarens lysdiod lyser rött.

4. Larma av genom att trycka 5 + A på läsaren. Ett pip hörs och den gröna lysdioden börjar blinka.

5. Håll fram passerbrickan mot läsaren.

6. Läsaren piper till och den gröna lysdioden fortsätter blinka, slå nu din kod.

7. Läsaren piper till och den gröna lysdioden tänds upp. Signalen upphör.

8. Öppna dörren och passera.

9. Dörren stängs automatiskt och låset slår till.

10. Du har nu köpt två timmar.

Tips!

  • Du kan köpa tid vardagar efter 22.00 och helger efter 17.00. OBS! Du kan bara köpa tid om du har behörighet.
  • Du kan alltid byta din kod hos oss på Servicecenter.

Sidan uppdaterades: