Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hjärtstartare i stadshuset

I Nacka stadshus har vi tre hjärtstartare som finns tillgängliga vid strategiska platser.

Hjärtstartarna som finns utplacerade vid:

  • Receptionen (närmast hissen till matsalen)
  • Kundservicenhetens servicedisk (korridoren mellan Nackasalen och servicedisk)
  • Stadshusets gym (precis in i gymmet)

Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Påbörja alltid hjärt-lungräddning och larma 112 innan hjärtstartaren är på plats och kan användas.

Så använder du en hjärtstartare

  • Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig.
  • Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är på plats analyserar hjärtartaren hjärtrytmen.
  • Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: defibrillering eller hjärt-lungräddning.
  • Strömstöt kan ges om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer under analysen
  • Hjärt-lungräddning om kammarflimmer inte hittas, fortsätt hjärt-lungräddning så länge personen inte andas normalt.

Vem får använda en hjärtstartare?

Vem som helst får använda en hjärtstartare. Det finns ingen lag som säger att man måste ha utbildning, men utbildning i hjärt-lungräddning och hjärtstartare rekommenderas alltid för att hjärt-lungräddning kan ges med så hög kvalitet som möjligt och för att behandling med hjärtstartare ska komma igång så snabbt som möjligt, utan tvekan. Hjärtstartaren ger instruktioner men praktisk träning gör att den som använder hjärtstartaren vet vad den ska göra och det går snabbare.

Sidan uppdaterades: