Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Posthantering

När hämtas och lämnas posten? Vilka tjänster kan alla använda utan att betala extra för och vilka tilläggstjänster finns?

Alla enheter inom kommunen och stadshuset får en viss nivå postservice utan att behöva betala särskilt för det. Vill man ha service utöver denna nivå kan man teckna avtal om det alt. köpa enstaka tilläggstjänster mot timersättning.

Postgång

I stadshuset finns postställen vid servicepunkterna.

  • Posten hämtas 2 gånger per dag i Nacka stadshus (förmiddag och eftermiddag)
  • Posten delas ut en gång per dag i stadshuset (förmiddag).
  • Posten körs från stadshuset cirka kl 16.10 varje vardag.
  • En del post registreras hos Registratur. Se rutin för inkommen brevpost (PDF-dokument, 107 kB)

Postturer i detalj

Posttur 1  (Excel-dokument, 20 kB)

Posttur 2  (Excel-dokument, 19 kB)

Porto tillkommer

Portokostnader ingår inte i priset och faktureras respektive enhet separat.
Fasta avgifter för postbox och Posten AB:s avgifter för postutlämning debiteras också separat.

Skicka vanlig post

Vanliga brev lägger du i fack för utgående post. Antingen i externkuvert eller i internkuvert om det ska distribueras inom kommunens verksamheter.

Ingen postgång till skolorna på loven

Skolor och förskolor får ingen post under loven dvs. på sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov. De skolor som vill ha post under lovtid måste meddela detta till Servicecenter en vecka före respektive lov.

Tilläggstjänster

Behöver du hjälp med till exempel transporter, montering, uppackning eller att forsla bort emballage? Detta kan du köpa genom Servicecenter som en tilläggstjänst. Minst 30 minuter debiteras alltid.

Kontakta gärna Servicecenter om du har frågor, vill ha prisuppgift, beställa, vill teckna avtal etc.

Sidan uppdaterades: