Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Funderar du på att starta hotell, restaurang eller café?

verksamt.se kan du skapa en checklista som ger dig en samlad bild över alla tillstånd och uppgifter du behöver lämna när du ska starta hotell, en restaurang, café eller annan livsmedels­verksamhet. Du får genom checklistan både reda på vilka tillstånd du behöver från kommunen och vilka andra tillstånd och uppgifter du behöver lämna till olika myndigheter.

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Bygglov och anmälan

Du behöver bygglov alternativt göra en anmälan när du ska:

 • Bygga nytt, bygga om eller bygga till
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • Bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak till din uteservering
 • Göra ändringar i bärande konstruktioner eller större ändring av planlösning
 • Installera hiss
 • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn
 • Installation av ventilation - exempelvis byte av aggregat, fläkt och ventilationskanaler
 • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

  Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov i Nackas guide om bygglov.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Brandskydd

Olja, gasol, fritöser och fläktar. Många bränder startas i just kök. Brandskyddet är därför extra viktigt i restaurangmiljöer. Det är också viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din verksamhet behöver du ansöka om tillstånd att använda offentlig plats från polisen. Var ute i god tid då det under vår och sommar kan ta lång tid att få besked om tillstånd. Läs mer i Nackas guide om tillstånd på offentlig plats.

Gasol

Du behöver tillstånd av Södertörn Brandförsvarsförbund för att hantera mer än 2 liter brandfarlig gas, exempelvis gasol, på restauranger. Läs mer om tillstånd för att använda gasol här.

Bassäng

Om du driver ett spahotell med pool behöver du anmäla ditt bassängbad till kommunen. Läs mer om anmälan av bassängbad här.

Avfallshantering

Alla företag och verksamheter genererar olika former av avfall - kan vara matavfall, städavfall, förpackningar, elavfall eller farligt avfall. Läs mer om vad som gäller kring avfallshantering för verksamheter hos Nacka vatten och avfall.

Återanvändbara engångsprodukter

Den som säljer dryck i engångsmuggar eller mat i engångsmatlåda –”take away”, ska erbjuda sina kunder alternativet att få mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor. Läs mer om återanvändbara engångsprodukter här.

Att tänka på gällande mat

Livsmedelshantering

För att kunna servera mat behöver du anmäla din livsmedelsverksamhet till kommunen, senast två veckor innan du vill starta din verksamhet. Läs mer om anmälan och livsmedelskontroll här.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet kan fastna i rören och orsaka stopp. Därför ska de flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel ha fettavskiljare eller mot­svarande anordning. Här hittar du information om vad som gäller för fettavskiljare.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i kylskåp, frysar, värme­pumpar och anläggningar för luft­konditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Att tänka på gällande dryck

Alkoholservering

För att servera alkohol behöver du söka serveringstillstånd. Du kan ansöka om serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap, stadigvarande eller tillfälligt. Hanteringen bygger på alkohollagen. Din ansökan ska gälla den typ av tillstånd du önskar få. Kontakta kommunens alkoholhandläggare om du är osäker på vilket tillstånd du behöver. Läs mer om serveringstillstånd och använd vår e-tjänst här.

Servering av folköl

Om du vill sälja och servera folköl behöver du göra en anmälan om försäljning av folköl. Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad. s mer om servering och försäljning av folköl här.

Att tänka på gällande försäljning

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak på din restaurang måste du ansöka om tillstånd. För att sälja av e-cigaretter, påfyllnings­behållare eller tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan.

Läs mer om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter här
Läs mer om försäljning av tobak här
Läs mer om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare här

Att tänka på gällande offentlig tillställning

Offentlig tillställning

Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning. Läs mer om anmälan om offentlig tillställning här.

Sidan uppdaterades: