Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

 1. Sätt dig in i reglerna och vad en anmälan ska innehålla!

  Bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många, till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser, ska anmälas. Det gäller även bassängbad som används inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bad som används för behandling och där vattnet tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas.

  Anmälningspliktiga verksamheter ska uppfylla de krav som finns om bland annat rening och provtagning av vattnet. Man ska också arbeta löpande med egenkontroll, som ska vara skriftlig.

  Reglerna är utarbetade av Folkhälsomyndigheten. Kommunen svarar för lokal tillsyn, och det är till kommunen (miljöenheten i Nacka) verksamheten ska anmälas. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

  Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad

  Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

  Checklista för anmälan av bassängbad

 2. Anmäl din verksamhet till kommunen!

  På blanketten framgår vad som ska skickas med. Det är bland annat en planritning av anläggningen och program för egenkontroll.

  Blankett för anmälan


  För en snabb handläggning är det viktigt att anmälan är komplett.

  OBS! Om verksamheten startar innan anmälan gjorts ska miljöenheten besluta om en miljösanktionsavgift som verksamheten måste betala. Avgiften är 3.000 kr och betalas till staten.

 3. Vad händer sedan?

  Inom några dagar skickas en bekräftelse på att miljöenheten tagit emot din anmälan. När vi har granskat din anmälan gör vi en inspektion på plats. Då vill vi framför allt gå igenom eventuellt frågor som kan vara oklara och diskutera den skriftliga egenkontrollen.

  Om allt är som det ska kommer du att få ett beslut om att vår handläggning av anmälan är klar. Då skickar vi också ut faktura för kommunens handläggning av anmälan. Det är en fast avgift, som fastställts i en kommunal miljötaxa.

  Folder om de avgifter kommunen tar ut för tillsynen (PDF-dokument, 1.3 MB)

  När anläggningen är igång ska en systematisk egenkontroll av lokal, arbetsredskap, rutiner med mera ingå i ditt arbete.

  Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt. En del av den är att göra vattenanalyser. För att motverka smittspridning är det mycket viktigt med underhåll av anläggningen, städning och hygienrutiner. Smittorisken är beroende av badanläggningens tekniska funktion, kunskap och rutiner hos verksamhetsutövarna samt av badbelastning och badgästernas badbeteende. Beskrivning av skötsel och arbetsrutiner hör också till egenkontrollen.

  Miljöenheten gör regelbundna tillsynsbesök. Där kontrollerar vi själva anläggningen och egenkontrollen.

Sidan uppdaterades: