Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avgifter för stöd till äldre

Vad kostar hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet.

Avgifter för insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm och dagverksamhet samordnas och kan under 2018 aldrig bli mer än sammanlagt 2 044 kr per månad, vilket är maxtaxan.

Matkostnad tillkommer på korttidsboende och dagverksamhet.

Trygghetslarm

 • 210 kronor per månad för abonnemang och teknisk utrustning.
 • Utryckningar är avgiftsfria.

Matdistribution

 • 51 kronor per portion inklusive leverans.

Hemtjänst

 • 150 kronor per timme för de första 8 timmarna varje månad.
 • 90 kronor per timme för övriga timmar i samma månad.

Ledsagning och avlösning för personer över 65 år

Ledsagning och avlösning för personer som har fyllt 65 år är avgiftsfri.

Dagverksamhet

 • Avgiften motsvarar en hemtjänsttimme per besök.
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat. Matkostnaden kan variera mellan olika dagverksamheter.

Korttidsboende

 • 70 kronor per dygn.
 • Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat, 120 kronor per dygn.

Omsorgsavgift i äldreboende

 • 2 044 kronor per månad.
 • Dessutom betalar den enskilde hyra och mat. Kostnaderna varierar mellan olika boenden.

dubbla boendekostnader - särskilt boende

Vid inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende kan förbehållsbeloppet utökas med den faktiska kostnaden för den tidigare bostaden under högst tre månader. Denna ökning gäller bara personer med ett kapitalinnehav understigande 100 000 kronor.

Den som vill ha kompensation för dubbel hyra ska ansöka om detta på en särskild blankett. Ansökan om dubbelt boende (PDF-dokument, 207 kB). De dubbla boendekostnaderna ska styrkas med exempelvis kvitto på betald hyra.

Man kan bara få ersättning för dubbla boendekostnader första gången man flyttar in på särskilt boende, om personen senare byter boende kan denne inte få ersättning igen. En person kan inte få både ersättning för dubbla boendekostnader och subvention i särskilt boende samtidigt.

MINIMIBELOPP

För att alla ska kunna ha en minsta summa att leva på när avgifterna är betalda finns ett lagreglerat minimibelopp. Beloppet ska täcka normala levnadsomkostnader (mat, kläder, skor, hygien, tidningar, tv, telefon, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicin med mera).

Minimibeloppet är

 • 5 136 kronor per månad för ensamstående
 •  4 340 kronor per person och månad för gifta och sammanboende

Den som har god man har ett högre minimibelopp på grund av kostnad för arvode till god man. Återkommande extra kostnader, som den enskilde har på grund av sitt funktionshinder, kan efter individuell prövning läggas till minimibeloppet om inte dessa kostnader täcks av handikappersättning via försäkringskassan. Om den enskilde har mindre än minimibeloppet och medel för sin bostadskostnad kvar reduceras avgiften.

EKONOMISK GRUNDGARANTI

Nacka kommun har beslutat att alla som bor i särskilt boende ska ha en ekonomisk grundgaranti. Den enskilde ska ha fyra procent av prisbasbeloppet per månad kvar sedan hyra, mat och omvårdnadsavgift är betald. År 2018 motsvarar detta
1 820 kronor per månad. Om omvårdnadsavgiften satts till 0 kronor och den enskilde ändå inte har 1 820 kronor kvar, kan kommunen subventionera delar av kostnaden för hyra och mat. Undantagen från denna subvention är den som har ett kapital som överstiger 100 000 kronor.

BERÄKNING AV INKOMST

Vid beräkning av avgift räknas inkomster efter skatt och avkastning av kapital som inkomst, samt även bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. Den enskilde har skyldighet att uppge förändrade ekonomiska förhållanden under året.

För att att det ska bli rätt avgift – ladda ned och fyll i blanketten Inkomstförfrågan (PDF-dokument, 357 kB)

KVARBOENDE

Om den ena maken flyttar till äldreboende ska det vara möjligt för den andra att bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet med rimliga ekonomiska villkor, vilket kommunen ska beakta när avgiften fastställs.

BESLUT OM AVGIFT

Socialtjänsten fattar beslut om den individuella avgiften och detta beslut går att överklaga.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.