Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Du som har en god man eller förvaltare

Vad gör en god man?

En god man kan hjälpa dig med att betala räkningar och ansöka om olika bidrag eller andra hjälpinsatser och ha kontakt med myndigheter. En förutsättning för ett godmanskap är ett samarbete mellan dig och den gode mannen.

En god man är inte anställd av någon utan arbetar självständigt på uppdrag av dig. Gode mannen får ansvar för din ekonomi, vilket betyder att hen betalar dina räkningar och ser till att du får pengar för ditt eget behov. De pengar som inte behövs för ditt dagliga behov ska placeras tryggt och säkert. Gode mannen ska även se till att du har ett bra boende och omvårdnad, och bevaka att dina rättigheter tas tillvara. En god man ska inte ersätta någon annan hjälpinsats som du kan ha rätt till. Har du till exempel behov av en kontaktperson eller hemtjänst så ska du ha den hjälpen, och då kan en god man hjälpa dig att ansöka om det. Den gode mannen ska alltid se till vad som är bäst för dig.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

Om du inte längre behöver en god man

Om du inte längre behöver en god man kan du ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din gode man till tingsrätten och meddelar din önskan. Använd blanketten Ansökan om upphörande (PDF-dokument, 1,4 MB). Obs! Spara ner filen innan du fyller i den.

Byte av god man

Om du vill byta god man ansöker du om det hos överförmyndarenheten. Ett byte sker också om din gode man inte längre vill vara det. Här finns en blankett för ansökan om byte av god man (PDF-dokument, 1,4 MB)Obs! Spara ner filen innan du fyller i den. I sällsynta fall missköter gode män sitt uppdrag. Då byts de ut mot en ny god man.

Sidan uppdaterades: