Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Din lägenhet

Du ansvarar själv för att möblera din lägenhet som du önskar, men behöver ta hänsyn till att din bostad även är personalens arbetsplats. Säng, madrass och madrasskydd finns på boendet och ska användas av arbetsmiljöskäl. Övriga möbler samt täcke, kuddar, sängkläder, hygienartiklar, kläder och andra personliga tillhörigheter tar du med dig.

Du bör teckna en hemförsäkring.

Personalen på ditt boende

Boendet utser en av sina medarbetare att vara din kontaktperson för att du ska känna dig så trygg som möjligt. Kontaktpersonen fungerar även som en länk till dina närstående om du önskar det. Du har rätt till behovsanpassad omsorg från kunnig, kompetent och lättillgänglig personal med god förståelse för äldres livssituation. Personalen ska ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna kommunicera med dig och dina närstående.

Planering - för din trygghet och säkerhet

I samband med att du flyttar in görs en kartläggning av dina önskemål och behov av vård och omsorg. Kartläggningen dokumenteras i en genomförandeplan. Det handlar om allt från vilken vård och omsorg du behöver, hur du önskar att få din mat serverad till vilka aktiviteter du vill delta i. Självklart är det din dagsform som avgör vilka aktiviteter du vill och kan delta i, och du kan ändra dig oavsett vad som står i genomförandeplanen.

Ditt behov av hjälpmedel, larm och tillsyn ses över utifrån dina förmågor, behov och önskemål. För boendet är det angeläget att veta vad som är viktigt för dig, därför ska du och, om du önskar, dina närstående vara delaktiga i planen. Planen ger också personalen på boendet en uppfattning om dina intressen och vad du gjort tidigare i ditt liv. Det gör att personalen kan hjälpa dig att vidmakthålla dina intressen.

Kartläggningen ska även innehålla riskbedömningar av fall, undernäring och trycksår. Ett exempel är om det finns risk för att du ska ramla i din lägenhet eller i andra miljöer på boendet. I de fall det behövs sätts åtgärder in. Genomförandeplanen uppdateras vid behov.

Sidan uppdaterades: