Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dina egna och dina närståendes synpunkter är viktiga

Det ska vara enkelt att lämna synpunkter. Synpunkter kan lämnas på boendet, via telefon eller e-post. Det går bra att lämna synpunkter anonymt, till exempel i en förslagslåda på boendet eller på kommunens hemsida, www.nacka.se/felanmalan-synpunkter. Boendet är intresserade av dina och dina närståendes synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. Din kontaktperson är ofta din första kontaktväg.

På alla boenden ska det finnas ett kundråd med representanter från boendet. Syftet med kundrådet är att ni som bor där ska ha inflytande och vara delaktiga i beslut som påverkar vad som händer på boendet.

Anhörigstöd

Boendet ska erbjuda stöd till anhöriga och närstående. Minst två gånger om året ska ditt boende arrangera anhörigträffar. Syftet är att skapa trygghet genom information, inflytande och delaktighet. För att hålla dina närstående informerade om vad som händer på ditt boende ska information skickas ut till dem regelbundet. Din kontaktperson tar reda på hur dina närstående vill kommunicera. Vid behov eller önskemål ska boendet hänvisa till kommunens anhörigstöd.

Kommunen kan erbjuda:

  • Stödprogram för anhöriga
  • Utbildning till anhöriga

Information om kommunens stödprogram och utbildning för anhöriga ska finnas på ditt boende.

Vård i livets slutskede

När livets slut närmar sig erbjuds du ett samtal med läkare. Du kommer även att ha tätare kontakt med sjuksköterska som bedömer ditt tillstånd, ger dig symtomlindring och informerar dina närstående.

Du är delaktig i alla beslut som tas om vården.

Sidan uppdaterades: