Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kostnader och krav på kvalitet

Utöver din hyra och kostnader för medicin tillkommer avgifter för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Omvårdnadsavgiften är beroende av din inkomst. Biståndshandläggaren kan informera dig om vilken omvårdnadsavgift du ska betala. Boendet kan informera dig om vilken dygnsavgift de tar ut för mat. Avgiften för förbrukningsartiklar betalar du till ditt boende. I avgiften ingår toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, tvättlappar, haklappar, soppåsar och städmaterial. Denna avgift är frivillig, du kan välja att själv införskaffa förbrukningsartiklar.

Dina avgifter

Utöver din hyra och kostnader för medicin tillkommer avgifter för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Omvårdnadsavgiften är beroende av din inkomst. Biståndshandläggaren kan informera dig om vilken omvårdnadsavgift du ska betala. Boendet kan informera dig om vilken dygnsavgift de tar ut för mat. Avgiften för förbrukningsartiklar betalar du till ditt boende. I avgiften ingår toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, tvättlappar, haklappar, soppåsar och städmaterial. Denna avgift är frivillig, du kan välja att själv införskaffa förbrukningsartiklar.

Krav på kvalitet

Nacka kommun följer kontinuerligt upp och granskar alla äldreboenden i kommunen för att säkerställa att du som bor där får en god vård och omsorg. Om brister framkommer måste boendet åtgärda dem. Om du upplever brister i vården och omsorgen kan du meddela det till din kontaktperson eller chefen för boendet, till din biståndshandläggare i kommunen, till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och till Patientnämnden i Region Stockholm. Det ska finnas information på ditt boende om hur du går tillväga för att lämna synpunkter och klagomål.

Dokumentation som boendet har om dig, till exempel genomförandeplan, får du ta del av om du vill.

Du kan bestämma dig för att flytta till ett annat äldreboende oavsett anledning. Kontakta din din biståndshandläggare för att få hjälp.

Sidan uppdaterades: