Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Förnyat elnät - kraftledningar grävs ner

Med en växande befolkning växer också behovet av el. Därför fick Svenska kraftnät år 2004 i uppdrag av regeringen att utreda utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. För Nacka kommun betyder det nedgrävning av kablar, ökad kapacitet och positiva miljöeffekter.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Profilbild saknas

Kjell Eriksson

projektledare Vattenfall

0703659865

Genom Duvnäs utskog, norr och väster om Orminge och vidare mot Myrsjön sträcker sig i dag en luftburen kraftledning. Nacka kommun tecknar nu avtal med Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio om att gräva ner ledningen och samtidigt öka kapaciteten i elnätet.

Den nya kabelsträckningen ska till största delen gå utefter befintliga vägar; från Telegrafberget, genom Orminge och bort mot Myrsjön. En cirka två kilometer sjökabel ska också förläggas mellan Telegrafberget och Lidingö.

De sex kilometer luftledningar som ska avvecklas har kapacitet för 70 kilovolt, medan de nya markledningarna som ersätter dem klarar 130 kilovolt. Genom att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar uppstår både miljö- och hälsovinster.

Avtal och förhandlingar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att medfinansiera förnyelsen av kraftledningsnätet i Nacka. Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att ingå det planerade ram- och genomförandeavtalet.

Utöver avtalet pågår diskussioner mellan kommunen och Boo Energi om att lägga även deras parallellgående ledningar i marken. På så sätt kan mark frigöras för rekreation och bostadsbyggande.

Utbyggnaden beräknas starta våren 2018 och vara klar årsskiftet 2019–2020.

Utredningen som inleddes 2004 och de föreslagna projekten har fått namnet Stockholms Ström. Här finns Stockholms ströms information om Nacka

Sidan uppdaterades: