Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd 2023

110 633 personer

Befolkningstillväxt 2023 1 147 personer
Antal bostäder 2022 46 607
- varav lägenheter i flerbostadshus 28 075 (varav 23 procent hyresrätter)
- varav småhus 16 172
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 1909
- varav övriga hus 451

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sicklaön 42 211 41 285 40 607 40 016 39 619 38 967
Boo 36 360 36 101 35 639 34 639 33 655 32 854
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 520 18 680 18 676 18 699 18 945 19 016
Älta 13 230 13 199 13 129 12 956 12 765 12 640

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsområde 2001-2023 (Excel-dokument, 33 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en växande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med drygt 20 000 invånare, från 110 633 i december 2023 till ungefär 134 000 år 2040.

Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten varit cirka 1 500 personer. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med cirka 1 200 personer per år till ungefär 120 000 invånare år 2030. Ökningen sker i första hand i ålder 40 år och äldre medan ålder 0–19 år är mer oförändrad.

Befolkning per ålder - utfall 2023, prognos 2025, 2030, 2035 och 2024.png

Förstora bilden (Bild, 18 kB)

Befolkningsprognos 2024-2040  (Excel-dokument, 409 kB)

Befolkningsprognos Nacka kommun 2024–2040 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Sidan uppdaterades: