Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Statistik om Nacka

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Här finns statistik om Nackaborna. Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta.

Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka)

107 945 personer

Folkmängd 31 december 2020 106 505 personer
Befolkningstillväxt 2020 1 316 personer
Antal bostäder 2020 45 168
- varav lägenheter i flerbostadshus 26 752 (varav 22 procent hyresrätter)
- varav småhus 15 960
- varav specialbostäder, t.ex. äldreboenden 2 042
- varav övriga hus 414

Kommundelarna

Folkmängd per kommundel

2020 2019 2018 2017
Sicklaön 40 016 39 619 38 967  37 179
Boo 34 639 33 655 32 854  32 437
Fisksätra-Saltsjöbaden 18 699 18 945 19 016  19 037
Älta 12 956 12 765 12 640  12 398

Kommunen delas också in i mindre områden, så kallade nyckelkodsområden. Det finns drygt 90 sådana områden och exempel på områden är Järla sjö, Henriksdalsberget, Skuru, Orminge och Älgö.

Folkmängd per nyckelkodsomrade 2001-2020 (Excel-dokument, 62 kB)

Åldersstruktur

Nacka är en relativt ung kommun. En fjärdedel av befolkningen är barn. 2020 var medelåldern 39,3 år jämfört med rikets 41,4 år. Medelåldern i Stockholms län var 39,5år. Medelåldern för kvinnor i Nacka var 40,3 år medan medelåldern för män var 38,3 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn och en låg andel älder personer i Nacka. Det beror främst på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till Nacka är barnfamiljer.

aldersstruktur-nacka-diagram-2020.PNG

Folkmängd Nacka 2006-2020 per ålder och kön (Excel-dokument, 40 kB)

Folkmängd per ålder och kommundel 2020 (Excel-dokument, 26 kB)

Befolkningsprognos

Nacka växer

Nacka är en kraftigt växande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med 50 000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten legat på cirka 1 600 personer. Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas mycket nya bostäder. Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med cirka 2 800 personer per år.

Befolkningsprognos 2021-2040 (Excel-dokument, 46 kB)

Bild kombinationsdiagram höstprognos 21 kopiera.jpg

Utbildning och inkomst

Utbildningsnivå 2020

Personer 25-64 år. Källa SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivå
Kvinnor
Män
Samtliga
Samtliga länet
Förgymnasial 5 % 8 % 6 % 9 %
Gymnasial 29 % 34 % 32 % 34 %
Eftergymnasial 64 % 55 % 59 % 53 %
Uppgift saknas 2 % 3 % 3 % 3 %

Medelinkomst 2019

Årsmedelinkomst för personer över 20 år. Källa SCB.

Kvinnor Män Samtliga
Nacka 377 708 kr 508 518 kr 441 537 kr
Länet 332 158 kr 432 094 kr 381 600 kr
Riket 284 323 kr 368 018 kr 326 029 kr

Sidan uppdaterades: