Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Trafiken i Nacka – så påverkas du i sommar och höst

Trafiken påverkas när Nacka utvecklas. Det går långsammare nu för att det ska gå smidigare i framtiden. Under sommaren och hösten kommer resan precis som tidigare ta längre tid genom Centrala Nacka och på Värmdövägen till Sickla. Även trafiken runt Orminge centrum påverkas. Ta höjd för längre restider och har du möjlighet – res gärna utanför högtrafik.

Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede. Bostäder och kontor växer fram, mötesplatser skapas och stadsgator börjar ta form. Det byggs en tunnelbana och en ny Skurubro. Detta påverkar även dig som reser i Nacka.

Ta höjd för längre restider

Nu pågår flera större byggprojekt som begränsar framkomligheten i Centrala Nacka. Därför tar det ofta längre tid att resa. Även i Sickla påverkas trafiken, till exempel på Värmdövägen i höjd med Alphyddan.

- Det byggs på många platser i Nacka. Centrala Nacka vill jag lyfta speciellt. Det är ett stort område med flera pågående byggprojekt som påverkar trafiken på väg 222 och Värmdövägen och vägarna runt om. Till sensommaren/hösten kommer även trafiken i Fyrbåksrondellen läggas om i etapper. Oavsett hur du reser påverkas du, säger Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Arbeten vid Skurubron, i Orminge och Nacka strand påverkar också trafiken

I Orminge centrum påverkas trafiken när en tillfällig bussterminal byggs. Reser du förbi bygget av Skurubron är det fortsatt nedsatt hastighet. Under sensommaren startar arbeten som påverkar trafiken i Nacka strand, vid J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen. Du som går eller cyklar i dessa områden, följ skyltning på plats.

Genom kartan nedan kan du få vägledning för hur du ska planera ditt resande i sommar och i höst. Observera att det kan ske ändringar/tillkommande arbeten, framför allt till hösten.

Karta som visar sommarens och höstens planerade arbeten som påverkar trafiken (Bild, 4,6 MB)Klicka här eller på kartan för att se den i större format. (Bild, 4,6 MB)

1. Utbyggd bussgata i Orminge
En ny tillfällig bussterminal byggs på den tidigare infartsparkeringen bredvid Toyota och Utövägens förlängning stängs av för trafik.
Påverkan: Utövägens förlängning är helt avstängd för trafik. Trafiken från Mensättravägen leds om till Ormingeringen/Kanholmsvägen vid OKQ8 eller via Edövägen för att komma till och från Orminge centrum.
Klart: Start juni 2022 och klart oktober 2022.
För mer information: Sommarens arbeten i Orminge | Nacka kommun

2. Trafikverket: Bygget av nya Skurubron
Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Klart Sommaren 2023 (då renoveringen av den Gamla Skurbron startar).
För mer information: trafikverket.se/skurubron

3. Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel
Vad: J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen flyttas något österut för att göra plats för kommande bostäder. Samtidigt säkras viktig infrastruktur i marken såsom el, vatten och avlopp.
Påverkan: Det är öppet för gående, cykel och biltrafik under hela arbetet, dock begränsas framkomligheten för bil under perioder till ett körfält med skytteltrafik. Gång- och cykelbana leds om, följ skyltning på plats. Bussarna går som vanligt. Garagenedfarten i rondellen är öppen under hela arbetet.
Datum: Projektet startar tidigast augusti 2022 och är klart under 2023. Startdatum kan komma att flyttas fram.
För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

4. Ny väg till Jarlaberg och Nackastrand
Vad: En ny väg byggs mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan, som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Vägen kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan. Gång och cykelvägen som går mellan Skönviksvägen och tunneln under väg 222, byggs om och får en mindre brant lutning. En ny trappa skapar en genväg för gående.
Påverkan: Under arbetet med att bygga vägen är Skönviksvägen öppen för biltrafik åt båda hållen, men behöver i perioder begränsas till ett körfält. Under arbetet behöver nuvarande gång- och cykelväg ledas om, följ skyltning på plats.
Klart: Mitten av juli 2022.
För mer information: Skönviksvägens verksamhetsområde | Nacka kommun

5, 6, 7 och 8. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka. För mer information: Centrala Nacka - Nya tunnelbanan

5. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skvaltans väg
Datum: Tills vidare. Ny omläggning planeras preliminärt till sensommaren 2022.
Påverkan: Omläggningen påverkar buss, gående, cyklister och biltrafik.
Nytta: Trafiken leds om för att tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.

6. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skönviksvägen
Datum: Från mitten av juli till 2025
Påverkan: Skönviksvägen leds om förbi tunnelbanans arbetsområde
Nytta: Trafiken leds om för att tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.

7. Region Stockholm: Tunnelbana Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden
Plats: Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Datum: Från juni 2022 och därefter cirka 1 år
Påverkan: Körfält är smalare och flyttas mot mittremsan. Hastigheten sänkt till 70km/h. Arbetet planeras pågå till våren 2023.
Nytta: Trafiken på Värmdöleden leds om så att arbetet med biljetthall och stationsentré vid Vikdalsbron ska kunna genomföras.

8. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Fyrbåksrondellen
Plats: Fyrbåksrondellen i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Datum: Start sensommaren 2022 och därefter cirka 4 år
Påverkan: Omläggningen kommer att påverka buss, gående, cyklister och biltrafik. Mer information kommer inom kort.
Nytta: För att i framtiden kunna gå mellan tunnelbanans entréer på station Nacka behöver trafiken i rondellen ledas om så att en gångtunnel under rondellen kan byggas.

 9. En del av Värmdövägen i Centrala Nacka byggs om till grön och trygg stadsgata
Påverkan: Alla trafikslag påverkas när Värmdövägen byggs om, även Nacka- och Värmdöbussarna. Mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen är endast ett körfält öppet i vardera riktning. Gång- och cykelbanan leds om till norra sidan av Värmdövägen, följ skyltning på plats. I rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen sker löpande arbeten som kan ha viss trafikpåverkan. Nattarbeten kan förekomma vid enstaka tillfällen.Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Klart: Den här delen av projektet är klart 2023. Kommande år planeras även sträckan på Värmdövägen, mellan Sickla bro och Lilllängsvägen att göras om till stadsgata.
För mer information: nacka.se/varmdovagen

10. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen
Plats: Värmdövägen i höjd med Alphyddevägen, Sickla
Datum: Start sommaren 2022 och därefter i cirka 3 år
Påverkan: Trafiken leds om för ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen. Station Sickla ska ligga under Värmdövägen och vägen flyttas för att biljetthall och rulltrappsschakt ska kunna byggas. Efter sommaren 2022 kommer Värmdövägen att ha flyttats norrut och passera förbi ett utökat arbetsområde för tunnelbanan. Värmdövägen kommer att ledas norr om tunnelbanans arbetsområde i cirka 3 år. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.
Alternativa resvägar/så håller du dig uppdaterad: Följ arbetet på nyatunnelbanan.se/sickla

Långsammare nu för att gå smidigare i framtiden

När Nacka utvecklas innebär det att många olika aktörer är på plats. Ofta sker flera projekt parallellt vilket många gånger kan vara en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska stanna upp. Stort fokus läggs därför på samverkan och koordinering. Ibland kan trafikläget ändå uppfattas som påfrestande när det går trögt att ta sig fram.

- Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade områden för oss. Vi följer trafikflödet och har beredskap för att göra olika förbättringar. Det kan ändå uppfattas som påfrestande när resan tar längre tid, men jag hoppas att du fortsätter ha samma goda tålamod som tidigare. Det går långsamt nu för att det ska kunna gå fortare i framtiden, säger Ulrika Haij.

Tips för en smidigare resa

För att det ska gå så smidigt som möjligt att resa, tänk på att:

  • Planera din resa väl
  • Håll koll på trafikläget innan du ger dig ut i trafiken, till exempel via trafiken.nu
  • Ta höjd för längre restider
  • Om du har möjlighet - res gärna med bil utanför högtrafik
  • Gå, cykla eller åk kollektivt om det är möjligt
  • Ta det lugnt, var uppmärksam och visa hänsyn till dina medtrafikanter

Här kan du läsa mer om Nackas utveckling:
Här planerar och bygger vi | Nacka kommun
Centrala Nacka | Nacka kommun
Sickla | Nacka kommun
Orminge | Nacka kommun

Planera din resa - Ha koll på trafikinformationen innan du beger dig ut i trafiken:
Aktuella trafikhändelser och trafikflöden: trafiken.nu
Planerade arbeten som påverkar trafiken: nacka.se/trafikeninacka
Sök din resa med kollektivtrafiken: sl.se

Läs mer om Region Stockholms arbete med Blå linje till Nacka:
Region Stockholm - Blå linje till Nacka

Läs mer om Trafikverkets arbete med nya Skurubron:
Trafikverkets projektsida Skurubron

Läs mer om sommarens arbeten på Trafikverkets vägar:
Vi förbättrar vägar i hela landet

Sidan uppdaterades: