Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd ger boende i vissa områden möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till en reducerad taxa. Här kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Skylt_boende_parkering.JPG

Första steget: Ansök om boendeparkeringstillstånd

För att få parkera till den lägre boendetaxan måste du ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd.

Tillståndet kostar ingenting men du ska betala avgift när du parkerar. Avgiften för boendeparkering på västra Sicklaön är 500 kronor för en 30-dagarsperiod eller 30 kronor per dygn. Det går också att betala för 90 dagar åt gången. Då är priset 1 500 kronor.

Vem kan få boendeparkeringstillstånd?

Du har rätt till boendeparkering om du är folkbokförd på en gata eller väg där Nacka kommuns boendeparkering har införts och du står som registrerad fordonsägare i vägtrafikregistret. Fordonet måste vara i trafik och får inte ha brukande/körförbud. Du kan få tillstånd för max två bilar. Boendeparkeringstillståndet är helt digitalt, om du uppfyller alla grundvillkor sker godkännandet av tillståndet automatiskt.

Boendeparkeringstillstånd med undantag

Du kan även få tillstånd i vissa andra fall om du till exempel har tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil, vilket du måste styrka med ett intyg.

  • Om du har tillfälligt boende på västra Sicklaön ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende på den adress som ingår i ett område med boendeparkering, t.ex. en kopia av ditt hyreskontrakt.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du bifoga hyresavtalet som ska vara undertecknat av dig och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och undertecknas av bilägaren. Använd gärna blanketten Intyg om utlåning av bil nedan. Möjligheten att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.

I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas.

Var gäller boendeparkering?

Boendeparkeringstaxa gäller endast där tilläggstavla "Boende" finns. Vissa områden och sträckor kommer ha parkeringsavgift men ej boendeparkeringstaxa. På dessa platser gäller ordinarie besökstaxa. Detta är parkeringsplatser som redan idag är tidsreglerade till mellan 30 min upp till 4 timmar, anledningen kan även vara att det är näringslivsverksamhet i området eller att behovet av besöksparkering är stort.

Fordonet får stå uppställt maximalt 7 dygn på samma plats med förutsättningen att en servicedag inte infaller.

Betalning av boendeparkering

Boendeparkering kan betalas med kontokort via självbetjäningsportalen där du även ansöker om ditt boendeparkeringstillstånd. Detta är möjligt först efter att du ansökt och fått ett godkänt boendeparkeringstillstånd.

Du kan även välja att köpa en digital boendeparkeringsbiljett i parkeringsautomaterna (endast dygnsparkering) eller via din mobil med någon av apparna Easypark, ePARK och Parkster. Använd områdeskod 8910.

Sidan uppdaterades: