Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Frågor och svar om parkeringsavgifter i Nacka

Här har vi samlat aktuella frågor och svar om parkeringsavgifter och boendeparkering i Nacka.
921

Vad gäller för motorcykel och moped?


Svar:

Beroende på var du parkerar i kommunen gäller följande på särskilt anordnande parkeringsplatser för motorcykel:

På Västra Sicklaön är det avgiftsbelagda parkeringsplatser för motorcykel och mopedklass I, övriga delar av Nacka kommuns allmänna platsmark är idag avgiftsfri.

Fick du svar på din fråga?
282

Vem kan få boendeparkeringstillstånd?


Svar:

Du har rätt till boendeparkering om du är folkbokförd på en gata eller väg där parkeringsavgifter införs och står som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret. Du kan få tillstånd för max två bilar.

För att få parkera till den lägre boendetaxan måste du ha ett giltligt boendeparkeringstillstånd. Ansök om boendeparkeringstillstånd här!

Tillståndet kostar inget men du ska betala avgift när du parkerar. Den reducerade taxan är 500 kr för en 30-dagarsperiod eller 30 kr/dygn.

Boendeparkeringstillstånd med undantag

Du kan även få tillstånd i vissa andra fall om du till exempel har tillfälligt boende, lånebil eller tjänstebil, vilket du måste styrka med ett intyg.

  • Om du har tillfälligt boende på västra Sicklaön ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende på den adress som ingår i ett område med boendeparkering, t.ex. en kopia av ditt hyreskontrakt.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
  • Om du har en hyrbil ska du bifoga hyresavtalet som ska vara undertecknat av dig och hyrbilsföretaget.
  • Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och undertecknas av bilägaren. Möjligheten att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar. I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas.

Intyg om utlåning av bil (PDF-dokument, 85 kB)

Fick du svar på din fråga?
106

Vad är boendeparkering?


Svar:

Boendeparkering ger boende i ett boendeparkeringsområde möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till en lägre avgift. Avgiften för boendeparkering på västra Sicklaön är 500 kronor för en 30-dagarsperiod eller 30 kronor per dygn.


För att få parkera till den lägre taxan krävs först ett godkänt boendeparkeringstillstånd. Ansök här.

Fick du svar på din fråga?
93

Vad gäller för de som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade?


Svar:

Personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver inte betala parkeringsavgift på allmän plats i Nacka kommun. De behöver heller inte ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Andra regler kan gälla på privata fastigheter.

Fick du svar på din fråga?
80

Vad kostar det att parkera?


Svar:

Det kostar 10 kr i timmen mellan kl. 8-17 på vardagar utom dag före söndag och helgdag. För att prioritera parkering för boende finns möjligheten att köpa boendeparkering till en reducerad boendetaxa, det kostar 1500 kr för 90 dagar, 500 kr för en 30-dagarsperiod eller 30 kr/dag.

Fick du svar på din fråga?
74

Var gäller boendeparkering?


Svar:

Boendeparkeringstaxa gäller endast där tilläggstavla "Boende" finns.

P_avgift.JPG

Vissa områden och sträckor kommer ha parkeringsavgift men ej boendeparkeringstaxa. På dessa platser gäller ordinarie besökstaxa. Detta är parkeringsplatser som redan idag är tidsreglerade till mellan 30 minuter upp till 24 timmar, anledningen kan även vara att det är näringslivsverksamhet i området eller att behovet av besöksparkering är stort.

Fick du svar på din fråga?
57

Ger boendeparkering platsgaranti?


Svar:

Nej, parkering gäller i mån av plats. Boendeparkering är inte samma sak som platsgaranti.

Fick du svar på din fråga?
29

När togs beslutet om att införa parkeringsavgifter?


Svar:

Processen om att införa parkeringsavgifter beslutades av Kommunfullmäktige den 24 november 2014.

Fick du svar på din fråga?
27

Vad går pengarna till?


Svar:

Intäkterna från avgifterna kommer att täcka kostnaderna för drift av systemet.
Sedan tidigare beslut i kommunfullmäktige (KF 2012-06-11) ska överskottet från parkeringsavgifterna användas för att skapa och vidmakthålla en säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka.

Fick du svar på din fråga?
26

Var införs parkeringsavgifterna?


Svar:

Avgiftsbelagda parkeringsplatser har införts på Västra Sicklaön.

Parkeringsavgifter 20230405.png

Fick du svar på din fråga?
25

Hur betalar man?


Svar:

Du kan betala på flera olika sätt, oavsett betalsätt är det fordonets registreringsnummer som övervakningen sker mot, ingen pappersbiljett kommer alltså behövas innanför vindrutan.

Alternativa betalsätt:

Via tre stycken olika appar som du laddar ner till din mobil (Easypark, ePARK och Parkster). Ingen serviceavgift tillkommer!

Via sms eller talsvar via Easypark, ePARK och Parkster.

Eller så betalar du med kontokort i parkeringsautomaten. Däremot går det inte att betala kontant.

Boendeparkering betalas via boendeparkeringssystemet på kommunens hemsida, detta är möjligt först efter att du ansökt och fått ett godkänt boendeparkeringstillstånd. Ansök här.

Fick du svar på din fråga?
24

Hur har avgiftsnivån beslutats?


Svar:

Vi har tittat på andra kommuner i länet, Nackas taxa är i paritet med vad t.ex. Solna och Sundbyberg har. Hammarby sjöstad som ligger i närområdet har dock högre parkeringstaxa.

Avgiften måste vara tillräckligt hög för att öka omsättningen av parkeringsplatser.

Fick du svar på din fråga?
11

Varför är det parkeringsavgifter på västra Sicklaön?


Svar:

Behovet av parkeringsavgifter har bedömts som störst på västra Sicklaön. Där är det tät bebyggelse och ännu mer bebyggelse planeras framöver. Parkeringsavgifter leder till ökad omsättning av platser och förbättrar tillgängligheten. Det främjar även användandet av privata parkeringsplatser i såväl garage som på tomtmark. Syftet är att få till ett effektivare utnyttjande av de parkeringsplatser som finns.

Parkeringssituationen är även ansträngd på andra platser i Nacka vilket gör att områden för avgiftsbelagd parkering kan utökas framöver.

Fick du svar på din fråga?
5

Kommer ni införa avgifter på andra platser i Nacka än i markerade områden?


Svar:

Parkeringssituationen är även ansträngd på andra platser i Nacka vilket gör att området för avgiftsbelagd parkering kan behöva utökas framöver, detta är dock inte beslutat.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: