Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi får ofta frågor från föräldrar som vill ändra datum för när de önskar plats alternativt ändra något av sina köalternativ. Här har vi samlat information kring att ändra en ansökan.

Ändra datum för när du önskar plats

När du gjorde din ansökan fick ditt barn ett ködatum som avgör barnets plats i kön till de olika alternativen som du valde. Ködatumet påverkas inte av att du ändrar datum för när du vill att ditt barn börjar på förskolan. Ditt ködatum påverkas heller inte om du ändrar rangordning bland dina befintliga köalternativ.

Det är bara om du lägger till ett helt nytt köalternativ som du får ett nytt ködatum för just det nya alternativet. Övriga alternativ påverkas inte.

Hur ser jag mitt ködatum och köalternativ?

Vill du se vilket ködatum och önskat placeringsdatum du har för dina olika alternativ? Logga in i e-tjänsten Nacka24 och välj Mina Ärenden och klicka på Visa enhetens kö.

Hur gör jag om jag vill ändra något i min ansökan?

Observera att det endast är den vårdnadshavare som gjorde den ursprungliga ansökan som kan ändra ansökan – till exempel ta bort eller lägga till alternativ.

  • Logga in i e-tjänsten Nacka24 och välj Mina Ärenden.
  • Klicka på länken med ditt barns förskoleansökan.
    Nu öppnas en sida där du ser dina nuvarande alternativ.
  • Klicka på knappen Ändra ansökan för att göra ändringar.

De köalternativ som du lägger till får dagens datum som ködatum.
De köalternativ som ligger kvar behåller sitt ködatum även om du ändrar alternativens rangordning.

Om du lägger till ett köalternativ och önskat startdatum har passerat på de ”gamla köalternativen ” behöver du ändra så att det önskade startdatumet är dagens datum eller längre fram. Detta påverkar inte ködatumet för de "gamla köalternativen".

Sidan uppdaterades: