Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hitta och jämför förskola och pedagogisk omsorg

Om du inte redan nu vet vilka förskolor eller vilken anordnare av pedagogisk omsorg du vill välja för ditt barn kan Jämföraren ge dig underlag för att kunna göra ett bra kundval.

Jämföraren innehåller fakta om anordnarna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan även söka fram vilka anordnare som finns i de olika kommundelarna och förskolor med speciell pedagogik.

Du når Jämföraren via länkarna nedan.

Plats direkt

I Jämföraren kan du också se vilka förskolor som erbjuder Plats direkt. De förskolor och pedagogisk omsorg som har lediga platser men ingen i kön som önskar plats just nu kan erbjuda en plats direkt. Avvikelser kan förekomma under sommarmånaderna juni-augusti. Kontakta anordnaren för mer information.

Du hittar anordnarna som har Plats Direkt via Jämföraren. Klicka på knappen Välj förskolor som har Plats Direkt och sedan på "Ja".

Vem kan göra ansökan?

 • Ansökan om förskoleplats kan göras av barnets vårdnadshavare.
 • Den vårdnadshavare som gör ansökan blir fakturamottagare. Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser är det önskvärt att vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört gör ansökan.
 • Om det finns två vårdnadshavare och flera barn i samma hushåll (= som är folkbokförda på samma adress) bör samma vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten. Annars skickar faktureringssystemet ut två fakturor utan syskonrabatt till hushållet.

När kan jag ansöka?

 • Nyfödda barn behöver ha fått sitt personnummer innan de kan anmälas till förskolekön. Tidigast möjliga anmälningsdatum är barnets tremånadersdag. Om du gör ansökan tidigare blir anmälningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.
 • Familjer som avser att flytta till Nacka kompletterar sin ansökan genom att i Nacka kommuns e-tjänst uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida adressen i Nacka samt inflyttningsdatum. Om detta inte anges avslås ansökan.
  Som anmälningsdatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.
 • Tidigaste anmälningsdatum för adoptivbarn är det datum då Nacka kommun fått in beslut från berörd myndighet om att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Var loggar jag in?

Val av förskola görs i e-tjänsten Nacka24. Vi rekommenderar att du gör fem val eftersom det ökar dina möjligheter att få en plats som du själv valt.

Vägen in i e-tjänsten där du väljer förskola är lite olika beroende på om du och din familj redan är folkbokförd i Nacka eller inte. Klicka på det block nedan som bäst passar in på din familj för att komma till rätt inloggningssida:

Jag är folkbokförd i Nacka

Klicka på blocket nedan för att komma till e-tjänsten Nacka24.

När du kommer in på Nacka kommuns e-tjänst Nacka24 kan du välja upp till fem anordnare. Vi rekommenderar att du gör fem val eftersom det ökar dina möjligheter att få en plats som du själv valt.

Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

Jag kommer att flytta till Nacka

Du som ännu inte är folkbokförd i Nacka gör så här

 1. Gör en kontoansökan
  Du som inte är folkbokförd i Nacka behöver börja med att göra en kontoansökan för att vi manuellt ska registrera dina personuppgifter i e-tjänsten. Vi lägger samtidigt upp personuppgifter för de barn som du är vårdnadshavare för enligt Skatteverkets uppgifter.
  Klicka här för att göra en kontoansökan

 2. Gör din ansökan i e-tjänsten
  Du får en bekräftelse med e-post när kontoansökan är godkänd - oftast inom en arbetsdag. Då går du tillbaka till den här sidan och loggar in med Mobilt BankID.

  När du kommer in på Nacka kommuns e-tjänst Nacka24 kan du välja upp till fem anordnare. Vi rekommenderar att du gör fem val eftersom det ökar dina möjligheter att få en plats som du själv valt.
Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

Jag saknar svenskt personnummer

Om du och/eller dina barn inte är folkbokförda i Sverige måste utbildningsenheten få ta del av vissa uppgifter och dokument för att kunna ta ställning till om barnet/ungdomen har rätt till utbildning innan du kan göra dina val. Denna rutin gäller även för gode män.

Skollagen styr vilka barn och ungdomar som har rätt till utbildning utifrån orsaken till vistelsen i landet samt vilken skolform ni söker. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du kan läsa om regelverket och vilka dokument som efterfrågas som ska bifogas den digitala ansökan.

Länk till webbsida för personer utan svenskt personnummer

Folkbokförd i annan kommun

Förskolekön i e-tjänsten Nacka24 är endast till för de barn som är folkbokförda i Nacka eller kommer att bli det när familjen flyttat till Nacka.

Om du önskar plats på en förskola i Nacka trots att barnet inte är folkbokfört i Nacka - och heller inte kommer att flytta till Nacka - ska du inte göra någon ansökan via e-tjänsten Nacka24.

Du ska i stället

 1. Kontakta din hemkommun för att få information vilka regler de har gällande förskoleplats i annan kommun.
 2. När du fått klartecken från din hemkommun kan du vända dig direkt till den förskola eller de förskolor i Nacka som du är intresserad av och höra om de tar emot barn från annan kommun.

Om förskolan tar emot ditt barn

Vad händer sedan?

Se din ansökan

Du kan se din ansökan i e-tjänsten Nacka24. Logga in i e-tjänsten och välj Mina Ärenden och klicka på Visa enhetens . Här ser du dina köalternativ samt vilket ködatum och önskat placeringsdatum du har för dina olika alternativ.

Göra ändringar i ansökan

På sidan Göra ändringar i ansökan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna kring ändring av förskoleansökan.
Klicka på den här länken för att komma till sidan.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats visas som en länk på startsidan i Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Du ska svara på erbjudandet inom svarstiden. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda besvara erbjudandet om de är folkbokförda på olika adresser.

Erbjudandet skickas även ut med e-post eller vanlig post, beroende på dina inställningar i e-tjänsten. Det är därför viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter i e-tjänsten Nacka24. Titta gärna en extra gång att det telefonnummer och den e-postadress som du har lagt in i e-tjänsten är aktuella!

Platsgarantin

Barn som är folkbokförda i Nacka ska enligt skollagen erbjudas plats utan skäligt dröjsmål, med vilket avses fyra månader. Nyinflyttade familjer erbjuds plats inom fyra månader från det att barnet blivit folkbokfört i Nacka kommun.

Om ingen av de förskolor som du valt har erbjudit dig plats inom garantitiden kommer Nacka kommun att erbjuda dig en plats. Plats ska enligt skollagen erbjudas så nära barnets hem som möjligt och kan vara i kommunal eller fristående regi. Platserbjudandet påverkar inte de val som du tidigare gjort. Om du tackar nej till erbjudandet upphör platsgarantin att gälla.

Sidan uppdaterades: