Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrum, etapp A och B

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra för ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring det befintliga centrumet i Älta. Detaljplanen möjliggör för ett nytt centrum runt ett nytt torg, cirka 950 bostäder, en förskola, ett äldreboende samt lokaler för olika verksamheter.

Emelie Resvik

Emelie Resvik

Planarkitekt

Profilbild saknas

Gustaf Davidsson

kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under vecka 45 börjar Peab att lägga om vattenledningarna i Älta. Arbetet pågår fram till hösten 2019.
    Flytten av vattenledningarna är ett led i genomförandet av detaljplanen för Älta centrum. När detaljplanen har vunnit laga kraft fortsätter övrig utbyggnation av allmänna anläggningar och kvartersmark.
  • Det blir Peab Anläggning AB som får uppdraget av Nacka kommun att lägga om vattenledningar i Älta.
    Kontraktet mellan Nacka kommun och Peab Anläggning AB kan tidigast skrivas den 2 oktober då tiden för överprövning löpt ut. Entreprenadens budget uppgår till cirka 18 miljoner kronor.
  • Samråd om planförslaget hölls under tiden 21 november 2017 till och med 15 januari 2018. När kommunen sammanställt synpunkter och bearbetat planförslaget, ställs detta ut för granskning. I nuläget planeras granskning till kvartal 2 2019.

  • Samrådshandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av styrgruppen på delegation av kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, förskola, äldreboende, kultur- och fritidslokaler, mini-ÅVC samt centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna samt sammankopplade och integrerade allmänna platser nära miljöer för rekreation.

Detaljplanen ska möjliggöra cirka 950 nya bostäder. Dagens centrum flyttas till ett nytt läge som bland annat gränsar direkt mot Ältavägen och ett nytt torg där förutsättningar skapas för bland annat handel, service och uteserveringar. Ett par hundra meter av Ältavägen ges en mer stadsmässig karaktär.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.