Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrum, etapp A och B

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra för ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring det befintliga centrumet i Älta. Detaljplanen möjliggör för ett nytt centrum runt ett nytt torg, cirka 950 bostäder, en förskola, ett äldreboende samt lokaler för olika verksamheter.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Emelie Resvik

Emelie Resvik

Planarkitekt

08-718 96 66

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd om planförslaget hölls under tiden 21 november 2017 till och med 15 januari 2018. Nu sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.
  • Samrådshandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av styrgruppen på delegation av kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, förskola, äldreboende, kultur- och fritidslokaler, mini-ÅVC samt centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna samt sammankopplade och integrerade allmänna platser nära miljöer för rekreation.

Detaljplanen ska möjliggöra cirka 950 nya bostäder. Dagens centrum flyttas till ett nytt läge som bland annat gränsar direkt mot Ältavägen och ett nytt torg där förutsättningar skapas för bland annat handel, service och uteserveringar. Ett par hundra meter av Ältavägen ges en mer stadsmässig karaktär.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.