Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar - Drivmedelstationerna i Älta

Här hittar du frågor och svar kring drivmedelstationerna i Älta

Varför flyttar drivmedelstationerna i Älta?

Drivmedelstationer flyttar för att möjliggöra ett levande och modernt Älta centrumkvarter. På sikt kommer de två befintliga drivmedelsstationerna i Älta att försvinna för att möjliggöra utvecklingen av Älta. Drivmedelstationerna i Älta är placerade nära bostäder, förskola, skola och fritidsverksamhet idag, eller kommer att göra det när Älta växer. Med utvecklingen på platsen bli avståndet mellan människor och drivmedel alltför nära och det är nödvändigt att flytta stationerna.

Vad händer med Preemstationen på Ältavägen?

Fastigheten har köpts av Nacka kommun på grund av Länsstyrelsens krav på bebyggelsefria avstånd från trafikleder, som Ältavägen, där det transporteras farligt gods. Här planeras för 300 nya bostäder. Kommunen har som ambition att erbjuda en ny placering för Preems verksamhet.

Vad händer med Circle Ks station?

Circle K i Älta står på mark som ägs av Wallenstam. Som kommun kan vi inte styra om en eller när en privat fastighetsägare väljer att säga upp en hyresgäst, som i detta fall är Circle K. Den långsiktiga planen för marken, enligt detaljplanprogrammet för Älta centrumkvarter, är dock att bebygga platsen med bostäder. En ny detaljplan har påbörjats tillsammans med fastighetsägaren Wallenstam.

Har Wallenstam fått beviljat bygglov för bostäderna som ska byggas vid Circle K?

Wallenstam har inte fått beviljat bygglov. Bygglov kan sökas först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Finns det andra närliggande mackar kring Älta?

Det finns befintliga mackar i Tyresö och Sköndalsmötet, det vill säga i båda riktningar på motorvägen till Älta.

Sidan uppdaterades: