Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar - Drivmedelstationerna i Älta

Här hittar du frågor och svar kring drivmedelstationerna i Älta

Varför försvinner drivmedelstationerna i Älta?

Drivmedelstationer upphör för att möjliggöra ett levande och modernt Älta. En av de två befintliga drivmedelsstationerna i Älta är redan avvecklad och den andra avvecklas under hösten 2023 för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen av Älta. Drivmedelstationerna i Älta är placerade för nära bostäder, förskola, skola och fritidsverksamhet idag, eller kommer att vara det när Älta växer. Med utvecklingen på platsen blir avståndet mellan människor och drivmedel alltför nära och det är nödvändigt att flytta stationerna.

Vad händer med Preemstationen på Ältavägen?

Fastigheten har köpts av Nacka kommun på grund av Länsstyrelsens krav på bebyggelsefria avstånd från trafikleder, som Ältavägen, där det transporteras farligt gods.

Vad har hänt med drivmedelstationen Circle K?

Circle K i Älta stod på mark som ägs av Wallenstam. Som kommun kan vi inte styra om eller när en privat fastighetsägare väljer att säga upp en hyresgäst, som i detta fall är Circle K. Den långsiktiga planen för marken, enligt detaljplanprogrammet för Älta centrumkvarter, är att bebygga platsen med bostäder. En ny detaljplan har påbörjats tillsammans med fastighetsägaren Wallenstam.

Har Wallenstam fått beviljat bygglov för bostäderna som ska byggas vid Circle K?

Wallenstam har inte fått beviljat bygglov. Bygglov kan sökas först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Finns det andra närliggande mackar kring Älta?

Det finns befintliga mackar i Tyresö och Sköndalsmötet, det vill säga i båda riktningar på motorvägen till Älta.

Gemensamt arbete för att hitta en ny plats för en drivmedelsstation

Ett gemensamt arbete har genomförs mellan Nacka, Stockholms och Tyresö kommun för en ny drivmedelsstation i anslutning till väg 229. Den plats som har ansetts vara bäst lämpad ligger i anslutning till Hedvigslund men på Tyresösidan. Det är viktigt att göra rätt bedömning och hantera krav om riskavstånd till närliggande bostäder och fastigheter.

Tyresö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan.

Läs mer om läget för en drivmedelstation och detaljplanearbetet här.

Sidan uppdaterades: