Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmänna frågor om förskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om förskola och pedagogisk omsorg. Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se
71

Jag har nyss fått ytterligare ett barn och vill att det stora barnet har mer än 25 timmar/vecka. Kan jag ansöka om fler timmar?


Svar:

Om det äldre barnet är i behov av särskilt stöd eller om familjesituationen är sådan att extra stöd behövs kan du beviljas utökad vistelsetid.

Klicka här för att läsa mer om ansökan om utökad vistelsetid

Fick du svar på din fråga?
45

Vilka regler gäller för uppsägning inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem?


Svar:

Uppsägningstiden i Nacka är en månad för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 6-9 år*. Om du vill säga upp ditt barns plats ska du alltså göra det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta. Uppsägningen gör du via e-tjänsten Nacka24.
Klicka på den här länken för att logga in på e-tjänsten med e-legitimation

Det är samma uppsägningstid oavsett om ditt barn ska byta anordnare eller om barnet ska sluta gå på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. När barn byter skola under terminen krävs ingen uppsägningstid för fritidshemsplatsen.

Om du ska byta anordnare är det viktigt att du säger upp den nuvarande platsen när du har accepterat den nya platsen. Annars kan inte den nya anordnaren slutföra placeringen i e-tjänsten Nacka24.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften. Slutar barnet till exempel den 15 juni betalar du 15/30 av månadsavgiften.

*Fritidshem 10-12 år ("klubb") omfattas inte av dessa regler. Kontakta din skola för att få reda på vilka uppsägningsregler som gäller.

Fick du svar på din fråga?
43

Förskolan vill att mitt barn tar med sig blöjor/frukt/matsäck – är det ok?


Svar:

Nej, förskolechecken som betalas ut till våra anordnare ska täcka alla
omkostnader.

Att regelbundet be föräldrar ta med matsäck, frukt, egna blöjor etc. kan likställas med att ta ut en extra avgift – vilket inte är tillåtet enligt maxtaxans regler.

Fick du svar på din fråga?
36

Jag har tackat ja till placering på förskola. Men nu har jag ändrat mig och vill fortsätta vara föräldraledig ytterligare två månader. Jag vill alltså betala för platsen men börja använda den först två månader senare. Går det bra?


Svar:

Nej, du kan inte skjuta fram startdatumet genom att börja placeringen med en ledighet.

Det står i och för sig i reglerna att ett barn får vara ledigt tre månader från förskolan utan att förlora sin plats men detta syftar på de barn som redan går i verksamheten.

Fick du svar på din fråga?
-6

Båda mina barn går på förskolan. Jag undrar om jag under en kortare tid kan vara föräldraledig för mitt yngsta barn och ha det äldre på förskolan 25 timmar per vecka?

Fråga:

Jag arbetar och har två barn som båda har plats på förskola. Nu vill jag vara föräldraledig för det ena barnet under en kortare tid och samtidigt lämna det andra barnet på förskolan 25 timmar per vecka.


Svar:

Nej, detta är inte möjligt utifrån Nackas riktlinjer.

Om båda barnen går på förskola och vårdnadshavaren under en kortare tid tar föräldraledigt för ett av barnen ska båda barnen vara hemma.

Barnen har rätt till förskola eftersom vårdnadshavaren vanligtvis arbetar. Om vårdnadshavaren är ledig från sitt arbete så ska även barnen vara barnen lediga. Detta gäller oavsett vilken typ av ledighet det är: semester, kompledighet eller föräldraledighet.

En vårdnadshavare kan ha ett barn på förskolan 25 timmar och vara hemma med ett syskon som ännu inte har plats på förskola.

Fick du svar på din fråga?
-19

Mitt barn börjar på förskoleklassen till hösten. Vad gäller kring uppsägning och övergång till fritids?


Svar:

Vi får ofta frågor från föräldrar vars barn ska byta från förskola till förskoleklass och därför har vi samlat lite specialinformation till dig på en egen sida.
Klicka här för att komma till sidan

Uppsägning av förskoleplatsen gör du via e-tjänsten Nacka24.
Klicka på den här länken för att logga in på e-tjänsten med e-legitimation

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: