Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor om fakturor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fakturor för förskola och pedagogisk omsorg. Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se
11

Jag har gjort uppsägning av plats via e-tjänsten men har ändå fått en faktura för perioden efter sista placeringsdatum. Vad ska jag göra?


Svar:

  1. Kontrollera vilken period som fakturan avser. Fakturan för förskola och fritidshem betalas i efterhand.
    Exempel: Fakturan som avser förskola/fritidshem för juni månad skickas ut i juli och ska betalas senast den 31 juli.
  2. Kontakta förskolan/fritidshemmet där ditt barn gick. Det är förskolan/fritidshemmet som ska godkänna uppsägningen senast ett visst datum varje månad. Om förskolan inte godkänt uppsägningen i tid löper placeringen på. Förskolan/fritidshemmet kontaktar sedan Nacka kommun som rättar alternativt makulerar fakturan.

Observera att uppsägningstiden är 30 dagar. Lämnade du in uppsägningen i tid via e-tjänsten?

Fick du svar på din fråga?
9

Vi har flera barn på förskola/fritidshem men vi har inte fått syskonrabatt. Varför?


Svar:

Syskonrabatt utgår under förutsättning att barnen är folkbokförda på samma adress och att samma vårdnadshavare har gjort ansökan.

Fick du svar på din fråga?
9

Varför går fakturan till mig när barnen är folkbokförda hos den andra vårdnadshavaren?


Svar:

Den vårdnadshavare som ansöker om plats på förskola eller fritidshem blir samtidigt fakturamottagare för barnet.

Eftersom syskonrabatten är kopplad till fakturamottagaren rekommenderar vi att samma vårdnadshavare gör val av förskola och fritidshem i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
9

Varför har jag fått en faktura för juli månad trots att vi hade semester?


Svar:

Enligt Nackas avgiftsregler betalar du avgift 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och du betalar avgift även under barnets ledighet. Enda undantag är om ett barn har en sammanhängande frånvaro på grund av sjukdom på mer än 30 dagar.

Fick du svar på din fråga?
6

Jag har anmält min inkomst i e-tjänsten men jag får fortfarande faktura på samma avgiften som tidigare. Vad ska jag göra?


Svar:

  • Kontrollera att du angivit din månadsinkomst (före skatt) och inte årsinkomst.
  • Kontrollera att båda vuxna i hushållet angett sin inkomst.
Fick du svar på din fråga?
-7

Jag har meddelat ny vistelsetid via e-tjänsten men på fakturan står det den gamla vistelsetiden och fakturabeloppet har därför blivit fel. Vad ska jag göra?


Svar:

Du ska kontakta förskolan där ditt barn går. Det är förskolan som ska godkänna ändring av vistelsetid senast ett visst datum varje månad. Om förskolan inte godkänt i tid blir fakturan fel. Förskolan kontaktar sedan Nacka kommun som rättar fakturan.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: