Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljömärkningar ger vägledning

Genom att köpa en banan, en dator eller något annat blir du delaktig i varans produktion och väg till butiken. Du väljer också vad varan betyder för miljön när den äts upp eller används på annat sätt.


Valen kan kännas svåra. Vissa slår ifrån sig, och nöjer sig med att gå på bästa pris eller det man är van vid. Men egentligen är det inte så svårt att göra åtminstone ganska bra miljöval. Att göra det så ofta man orkar är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbart samhälle. Ta hjälp av de stora, oberoende miljömärkningarna!

De stora märkningarna

Miljömärkningar på produkter är inte en kryptisk snårskog. De som syns ofta är tvärtom få och relativt väl etablerade. Bakom dem står stora organisationer. Rätten att använda märkningarna bygger på öppna och objektiva kriterier, och de som utfärdar märkningarna följer upp produkterna och företagen som fått rätt att använda dem.

Bra Miljöval

Märket har tagits fram av Naturskyddsföreningen i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenterna att handla för miljön. Framför allt märks produkter med stor miljöpåverkan - till exempel hushållskemikalier, pappersprodukter, textilier och el. Även tjänster och bolag inom några områden kan få märkningen - bland annat livsmedelsbutiker, transporter och försäkringar.

Två grundidéer bakom märkningen är att naturresurser ska sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Kraven för att få licensen skärps successivt och licenstagarna kontrolleras genom revisioner.
Läs mer om märkningen

EU Ecolabel

Tidigare kallad EU-blomman, som funnits sedan 1992. Det är ett frivilligt system, som innebär att oberoende experter granskar produkter ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Många typer av produkter - bland annat skor, rengöringsmedel, färg, tv-apparater, ljuskällor och värmepumpar - kan märkas. Man märker också hotell, campingplatser och liknande anläggningar.

Märkningen bygger på bestämmelser som tagits fram av Europaparlamentet och rådet. EU-kommissionen sköter det praktiska arbetet tillsammans med utsedda organ i medlemsländerna. I Sverige har Miljömärkning Sverige AB den uppgiften. Kriterierna för märkning tas fram av ett forskningscenter i Sevilla, Spanien.
Läs mer om märkningen (på engelska)

Svanen

Det gemensamma nordiska miljömärket. Först syntes symbolen mest på papper, batterier och tvättmedel. De senaste åren har systemet utvecklats snabbt, med kriterier och möjlighet att märka allt fler produkter och tjänster.
Märkningen finns nu inom så olika områden som värmeljus, datorer, golv, möbler, restauranger, tryckerier och biltvättar.

Kriterier utgår från ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Miljömärkning Sverige AB, ett företag utan vinstsyfte, sköter märkningen på uppdrag av regeringen.
Läs mer om märkningen

EU-ekologiskt

EU:s märkning av produkter från ekologiskt certifierat jordbruk. Märkningen är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade. Vissa oförpackade ekologiskt odlade livsmedel kan också ha märket.

Huvudsyftet är att göra det lättare för konsumenter att hitta ekologiskt odlade livsmedel. Systemet bidrar också till enhetlig kontroll av produktionen. Märkningen baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk.
Läs mer om EU:s ekomärkning av livsmedel

KRAV

Svensk miljömärkning för mat, byggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Företag som blivit KRAV-certifierade får minst ett besök per år av en revisor som kontrollerar att reglerna följs. Gårdar med djur som nyss blivit KRAV-certifierade besöks två gånger per år under de två första åren. Numera finns även KRAV-märkt fisk och skaldjur.

KRAV betyder Kontrollföreningen för ekologisk odling. Det startade som ett privat initiativ för ekologisk märkning. Jämfört med EUs ekologiska märkning har KRAV tuffare regler för djuromsorg. Produkter från andra länder kan märkas via samarbete med liknande organisationer i de länderna.
Läs mer om märkningen

MSC – Marine Stewardship Council

Den här märkningen står för certifierat hållbart fiske. MSC-märkningen bygger på två standarder: en miljöstandard för ett hållbart fiske och en spårbarhetsstandard. Standarderna definierar vilka krav yrkesfiskarna måste uppnå för att certifieras som hållbara och som företag måste klara för att få sälja MSC-märkta produkter. Fisket ska ske i bestånd som är livskraftiga, och med metoder som värnar den marina miljön. Alla företag som hanterar och säljer MSC-märkta produkter måste genomgå en spårbarhetsrevision för att garantera att miljömärket bara sitter på fisk och skaldjur från MSC-certifierade yrkesfisken.

MSC är en stor internationell stiftelse. Granskningarnna görs av oberoende certifieringsorgan.
Läs mer om märkningen

Andra märken

Det finns förvisso fler märkningar än de sex vi har beskrivit här. Man kan ha nytta av att känna till även en del av dem - men för de flesta är nog sex stora och pålitliga märken tillräckligt att spana efter i butiken.

Andra märkningar är mindre vanliga - till exempel några som kommer från USA i stället för Europa eller sådana som bara används för ett smalt urval av produkter. Andra utfärdas och granskas inte på ett oberoende sätt - till exempel några märken som branschföreningar eller livsmedelskedjor står bakom. I många fall har produkterna då ett "riktigt" miljömärke parallellt med bransch- eller företagssymbolen - och då är det säkrare och enklare att spana efter det.

Vi avslutar ändå med några ord om två andra märkningar.

Energimärkning

När du ska köpa ny dammsugare, tv, kyl, tvättmaskin, lufvärmepump med mera hjälper energimärkningen dig att välja energismart.

Det här är en märkning som måste finnas på alla nya produkter av vissa typer inom EU, alltså inte bara på de som är bäst miljömässigt. Märkningen har tydliga pilar från grönt till rött tillsammans med bokstäver, vanligast från A+++ till D eller A till G. En markering visar hur produkten ligger till när det gäller energiförbrukning. Mörkgrön pil högst upp på skalan är effektivast. För eldrivna produkter som används alltid eller ofta betyder det förstås mycket att välja en så grön modell som möjligt.

Fairtrade

Fairtrade-märkning visar att produktionen av en vara bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade-certifierade råvaror har ett minimipris på världsmarknaden. Köparen betalar också en premiumavgift direkt till odlaren för egen utveckling. Det är alltså inte en miljömärkning. Men om du som konsument också vill bidra till det som brukar kallas "social hållbarhet" ger märkningen god väglening.

Fairtrade i Sverige består av en förening och ett bolag. I världen finns drygt 20 nationella organisationer och producentnätverk som representerar Fairtrade-certifierade producenter i Latinamerika, Afrika och Asien.

Sidan uppdaterades: