Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skriftlig dokumentation

Syftet med skriftlig dokumentation är att den ska vara ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet. Nedan kan du se vilka arbetsmiljödokument som alltid ska vara skriftliga.

Följande arbetsmiljödokument ska alltid vara skriftliga:

1. Arbetsmiljöpolicy

Inom Nacka kommun är vår Medarbetarpolicy (PDF-dokument, 124 kB) också vår gemensamma arbetsmiljöpolicy.

2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer här om rutiner och mallar som ska användas för att förtydliga fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Nacka kommun.

3. Rutiner för SAM

Läs mer här om Rutiner för SAM inom Nacka kommun och våra gemensamma metoder och sätt för att undersöka fysiska och psykosociala förhållanden.

4. Riskbedömningar

Länk till mallar och checklistor.

5. Handlingsplaner

Länk till mallar och checklistor.

6. Årlig uppföljning av SAM

Länk till mallar och checklistor.

7. Skriftliga instruktioner för arbetet (om allvarliga risker finns)

8. Sammanställningar över tillbud och olyckor/arbetsskador

Inom Nacka kommun används KIA för att rapportera, utreda och följa upp tillbud och olyckor/arbetsskador.

...och tänk på att det är inte tillräckligt att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det viktiga handlar om vad som åstadkoms i praktiken för att förbättra arbetsmiljön!

Sidan uppdaterades: