Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Konstnärlig gestaltning av backstagsfundamenten vid snedkabelbron

Fyra kreatörer tävlar om konstnärlig gestaltning i Orminge.
Under hösten 2023 har konstnärer och kreatörer haft möjlighet att anmäla sig via Kommers genom att registrera sig i Nacka KreatörsPool. Alla som är anmälda i Nacka KreatörsPool, även de som är registrerade sedan tidigare, har fått förfrågan om att medverka i upphandlingen av en konstnärlig gestaltning vid backstagsfundamenten till snedkabelbron. Fyra kreatörer är nu utvalda att tävla om den konstnärliga gestaltningen.

Hur utvärderas tävlingsförslagen?

För att utvärdera den konstnärliga gestaltningen i form av en prototyp, krävs godkännande av följande dokument:

 • Genomförandebeskrivning: Processbeskrivning för den konstnärliga gestaltningen.
 • Tidplan: Plan för samtliga moment i skapandeprocessen.
 • Budget: Specifikation av arvode, arbetstid och materialkostnader.
 • Skötselanvisning: Information om material, löpande skötsel och underhåll.

När det finns färdiga förslag till den konstnärliga gestaltningen kommer de att ställas ut och allmänheten har möjlighet att välja en av sina favoriter. Allmänhetens röster vägs in i bedömningen av referensgruppen.

Beräknad preliminär tidplan för projektet

 • Dialog och arbete med prototyper sker löpande från januari 2025 till och med maj 2025.
 • Leverans av färdiga prototyper den 29 maj 2025.
 • Prototyperna ställs ut i Orminge under 14 dagar, med möjlighet för allmänheten att välja sin favorit.
 • Vinnare av uppdraget att skapa en konstnärlig gestaltning på/vid backstagsfundamenten meddelas i slutet av juni 2025.
 • Produktionen kan tidigast starta i början av februari 2026.
 • Konstverket är färdigmonterat i maj 2026.


Läs mer om urvalet och tävlingen här.

Läs mer om registrering och hur ansökan går till för konstnärer och kreatörer.

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpg

Huvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpg

Huvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Sidan uppdaterades: