Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här kan du infartsparkera i Orminge

Här hittar du den senaste informationen om var du kan infartsparkera i Orminge.

Under utvecklingen av Orminge och i väntan på det nya parkeringshuset, som beräknas att stå klart 2026, kommer vi successivt att behöva flytta och hitta nya platser för infartsparkering.

Vi har anlagt flera nya tillfälliga infartsparkeringar längsmed Ormingeringen och Skarpövägen. I februari 2019 öppnade vi 70 nya platser på Skarpövägen 1-7 som ligger nära busshållplats Korset. Infartsparkeringen ”Fickan” ligger på Ormingeringen 66-68 har gott om lediga platser och har i dagsläget en kapacitet för 110 bilar.

För att kunna utveckla Orminge behöver vi redan nu ta mark i anspråk. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya hus, både bostadshus och exempelvis det kommande parkeringshuset. Det handlar till stora delar om ledningsarbeten under mark och utveckling av vägar för att kunna ha en acceptabel framkomlighet under byggtiden och efteråt. Många arbeten som genomförs nu, i ett tidigt skede, görs för att minimera störningar och skapa tillgänglighet till bussgatan, centrumparkering och boende på Utövägen.

Här hittar du platser för infartsparkering i Nacka.

Sidan uppdaterades: