Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cirkulationsplatsen i Orminge

På en olycksdrabbad plats där många körde för fort behövde trafiksäkerheten höjas. Tre leende ormar vakar nu över trafikflödet och spanar ut över området med nyfikna ögon som lyser när det är mörkt. Effektbelysningen uppmärksammar trafikanten att ”något händer här framme” och skapar samtidigt en spännande skulptural entré till Orminge.

Sammanhang

Ormingeleden vid norra anslutningen till och från väg 222 var en olycksdrabbad väg och många körde för fort. För att höja trafiksäkerheten behövde trafikplatsen byggas om med en halv cirkulationsplats i form av en droppe. Projektet hade avsatt medel för att skapa en effektbelysning i cirkulationsplatsen. Huvudsyftet var att integrera en belysning i trafikplatsen som uppmärksammar trafikanten att ”något händer här framme”, dvs en trafiksäkerhetsmässig huvudsaklig avsikt.

Idén kom bland annat från att medarbetare från kommunen runt årsskiftet 2014-15 ordnade två workshops i Orminge - ”Kulturen i Orminge” . Syftet med workshoparna var att forska i Orminges karaktärsdrag, och föra dialog kring utvecklingen av kulturen i Orminge. På båda workshopparna kom förslag om en symbol för Orminge upp – en orm.

Effektbelysningen består nu av tre leende, vakande ormar som spanar ut över området nyfikna ögon som lyser när det är mörkt och skapar en spännande entré till Orminge. Flera konstnärer och hantverkare från olika discipliner har gjort insatser i processen och tillsammans skapat effektbelysningen.

Ordet Orminge

På hembygdsföreningens hemsida kan vi läsa att själva ordet Orminge troligen inte har med ormar att göra, utan härstammar från forntiden. Orminge hette tidigare Yrninge. Betydelsen av ordet ”Yrn” i Yrninge är okänt men troligen ett asagudsnamn, och två kungar på tusentalet hette Yrn. ”Inge” är ett bestämmelseord troligen för större mark och land som i Haninge, Blekinge och Orminge och härstammar från fornnordiska språket. Fornnordisk runskrift skrevs ofta inuti ormformationer.

I nutid är kopplingen mellan Orminge och orm mer rakt på och självklar. Uttryck som ”Snake city rules” förekommer i sociala media, främst bland ungdomar.

Ormen som symbol

Ormen är symboliskt sett stark. Ormar ömsar skinn och något nytt kommer - ormar symboliserar förändring och nyskapande. Nyskapande är även ett av Nackas ledord i stadsutvecklingen. Ormen är sedan länge en symbol för läkekonsten - symbolen för Sveriges läkarförbund är t ex en orm.

Sidan uppdaterades: