Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

KOLIBRI på Kvarnholmen

KOLIBRI står för ”kollaborativ gestaltning” och innebär att boende i ett område är medskapare vid utformningen av en offentlig plats i sin egen närmiljö. Hösten 2014 genomfördes en KOLIBRI på Kvarnholmen där två offentliga platser utformades av boende på ön. Den ena platsen - Lilla Kvarnholmen - invigdes hösten 2017.

Varför gör Nacka kommun det här?

Kvarnholmen är i stor omvandling, och området kommer befinna sig i byggkaos över ganska lång tid. Vi behöver skapa oaser i byggkaoset.

Vi vill att Nackabor och alla andra som verkar i Nacka ska vara aktiva och delaktiga när Nacka bygger stad tillsammans. Vi tror att medskapande är avgörande för att uppnå ett bra resultat. Vi hoppas att stolthet och engagemang ska prägla processen, och prövar och utvecklar nya metoder och modeller i syfte att skapa en levande stad där människor trivs och mår bra. KOLIBRI (kollaborativ gestaltning) är en sådan metod - utvecklad av Nacka kommun.

Såhär gick det till

  • Två platser på Kvarnholmen identifierades av kommunens stadsplanerare som lämpliga för test av KOLIBRI som metod.
  • Alla boende på Kvarnholmen bjöds in att delta i den medskapande processen. Detta skedde via direktutskick till alla brevlådor på Kvarnholmen, dörrknackning, inbjudan via olika sociala meda och affischering.
  • Under hösten 2014 möttes sedan boende, konstnär, stadsplanerare och en arkitekt under sju workshopstillfällen för att ta fram konkreta förslag för de två platserna. Det modellerades, diskuterades, ritades, klipptes och klistrades. Vi arbetade i skala 1:50 med små platsfigurer som arkitekter ofta använder och hade kartor över utvalda områden i samma skala som referens. Ca 60 boende på Kvarnholmen i åldrarna 4-80 år deltog i processen. Mängder av tankar, skisser och modeller arbetades fram av deltagarna.
  • Efter den sista workshopen kokades alla bidrag ihop till en helhet, och ett samlat förslag där så mycket som möjligt av de boendes tankar, idéer och önskemål finns representerat. De samlade förslagen översattes sedan till illustrationer och en digital virtuell modell som visar hur platserna kan se ut i framtiden. Du kan se filmen längre ned på sidan.

Röda trådar

Vatten var genomgående ett kärt ämne för de boende på ön. Utegym, dansbana, grillplatser, solterrass, amfiteater, meditationsplats, plaskdamm, fotoutställningar och lekplats med historiska referenser typ ”lilla Kvarnholmen” var andra idéer som återkom.

Fjärilsrestaurang, knäckebrödsbord och fladdermusholkar var mer udda och spännande inslag. Många deltagare lyfte fram önskemålet om att skapa platser som samtidigt kan omfamna och attrahera olika åldersgrupper – platser där 3-åringen, 40-åringen och 80-åringen kan göra saker tillsammans eller bredvid varandra.

Guldfärg och andra glada färger lyftes fram – framför allt av barnen. Bevarande av naturkänsla och plantering av äppelträd och andra fruktträd som kan skördas av de boende själva ville man gärna ha. De boende såg framför sig lokala festivaler och event, t ex ”äppelfestival” och loppisar som skulle kunna stärka banden och gemenskapen på ön.

Lilla Kvarnholmen invigd

Förslagen bearbetades vidare av kreatör och snickare Tor Svae med målsättningen är att få till en lösning som var så lik Kolibri-förslaget som möjligt. Lilla Kvarnholmen invigdes hösten 2017. Se film längs ner på sidan.

Sidan uppdaterades: