Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Visionsverkstaden

Som en viktig del i arbetet med utvecklingen av Nacka stad bjöds boende, besökare och andra aktörer i Nacka hösten 2013 in att delta i framtagandet av visionen för framtidens Nacka stad. Genom en interaktiv och mobil dialogverkstad - Visionsverkstan - gick det att lämna sina bidrag och prata med politiker och tjänstepersoner. Över 5000 olika bidrag och åsikter kom in.

Sammanhang

Nacka ska bygga stad på västra Sicklaön. Målet är 11 300 bostäder och 10 000 arbetsplatser som skall stå klara år 2035. Tre nya tunnelbanestationer i Nacka gör det hela möjligt. Vi ska inte bara bygga en stad med massa hus - vi ska göra den kvalitativ, attraktiv och levande också. För ett bra resultat behövdes en vision. Hur ska det kännas att gå i framtidens Nacka stad? Vilka värden och kvaliteter ska prägla staden? Vad präglar platsen idag? Vad vill vi ska prägla staden imorgon?

Syfte

Arbetet med att ta fram en vision är omfattande och många behöver involveras och engageras. Konsten att skapa stad bidrog genom att ta fram en mobil, upplevelsebaserad och interaktiv plattform för dialog främst med våra medborgare. Syftet var att komplettera traditionell kommunikation med konstnärliga kommunikationsverktyg. Visionsverkstaden bestod av flera olika interaktiva stationer som syftade till att förflytta de samtalen till en plats där både kropp, intellekt och känsla kunde få ett utrymme.

En grundläggande tanke med Visionsverkstaden var: "Vi behöver också ge eller bjuda på något för att kunna få något tillbaka, och det handlar inte om att bjuda på karameller." Besökarna som kom till Visionsverkstaden bjöds istället t ex på virtuella flygresor - en över Nacka stad, som det ser ut idag, och en över hela Nacka kommun. På plats fanns hela tiden tjänstepersoner och politiker som samtalspartners.

Ovan: Den populära installationen "Nacka från ovan" där besökare kunde se en flygfilm över Nacka med vind i håret från fläktarna och ljud i hörlurarna. En riktig Karlsson-på-taket-upplevelse.

Totalt 6 000 bidrag

Visionsarbetet satte igång i augusti 2013. Uppstarten för arbetet skedde tillsammans med våra förtroendevalda, kommunens alla direktörer med berörda enhetschefer och projektledare som började drömma om framtidens stad i Nacka med stöd av verktyget Framtidsresan - en guidad meditation till framtidens Nacka stad - som också var en del av Visionsverkstaden. Totalt 1 000 personer bidrog på detta sätt till visonen - allt i från skolelever, seniorer, företagare, föreningslivet, byggherrar och medarbetare i Nacka kommun.

Härutöver kom över 5 000 Nackabor och pratade med oss om framtidens stad i Visionsverkstaden, som monterades upp i bland annat Sickla köpkvarter och Nacka Forum.

Nära och nyskapande

Resultatet av dialogen och arbetet i Visionsverkstaden sammanfattas i "Nära och nyskapande". Det är vad Nackaborna vill att den framtida staden ska vara - en visionsom även antagits av kommunfullmäktige:

  • Här är det nära till allt – mötesplatser, natur och kultur – stadens puls, lugna platser och varandra
  • Här är det enkelt att leva och arbeta – att gå, cykla och åka kollektivt
  • Här får du möta det oväntade – en mångfald av arkitektur, uttryck och människor – med ett aktivt liv mellan husen
  • Här skapar vi en levande och hållbar stad för alla – där det kuperade landskapet, vattnet och platsens historia ger staden karaktär
  • Här utvecklar vi staden i samspel med andra – tänker nytt, långsiktigt och innovativt.

Visionen ska inspirera oss när vi bygger stad tillsammans.

Sidan uppdaterades: