Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fasader på Nya gatan

Nya gatan i Vikdalsrondellen var en fiktiv gata med syfte att illustrera visionen för Nacka stad  - Nära & Nyskapande - på ett spännande och lekfullt sätt. Fasaderna var tänkta som inspiration av den framtida staden som Nacka nu skapar i samspel med Nackas nutida och framtida innevånare.


Nackabors bilder av framtidens Nacka stad

Under 2013 arbetade Nacka med att i samspel med medborgarna ta fram en vision för Nacka stad. 5 000 medborgare bidrog i arbetet som kortfattat landade i orden "Nära & Nyskapande". I det här projektet ville vi ta reda på hur Nackaborna ville att visionen skulle se ut om vi översatte den till konkreta bilder och illustrationer.

Målet var att fler Nackabor skulle känna till planerna på att bygga stad i Nacka och att fler skulle känna ett positivt engagemang. Nya gatan väcker uppmärksamhet och signalerar den framtida staden. Nya gatan var ett sätt att göra Nackaborna delaktiga i diskussionen kring hur staden ska se ut och kännas. Resultatet blev en riktig inspirationsgata i Nacka stad.

Fasaderna stod i hörnet vid Vikdalsrondellen från september 2015 tills marken började röjas inför byggandet av den v erkliga Nya gatan. Det var en symbolisk placering, då området är det första i centrala Nacka som bebyggs. Här börjar den nya staden, härav även namnet Nya gatan.

Såhär gick det till:

  1. Vår 2014: Två att kommunens planarkitekter, Emma och Christian, gör var sitt förslag som printas i storformat som tillfälligt sätts upp som illustrationer på Nya gatan i format 4 x 6,5 meter (se film längst ner på sidan).
  2. Hösten 2014: Alla medborgare bjuds via annonser och sociala media att göra sitt bidrag till Nya gatan. Flera workshops för allmänheten anordnades på samhällsarenan på Dieselverkstan i Nacka. Många skolor arbetade med Nya gatan på skoltid. Totalt kom över 200 bidrag in.
  3. Våren 2015: En blandad jury (7-60 år olika yrken och roller) väljer ut 30 bidrag av de förslag som kommit in.
  4. Våren 2015: Vi hade en öppen omröstning bland medborgare över 1300 medborgare röstade fram 5 vinnande bidrag
  5. Sommaren 2015: Vi bearbetar de vinnande förslagen och arbetar med "översättningar i syfte att förbättra den tekniska kvalitén inför tryck och för att komma ett steg närmare hur det skulle kunna se ut om det byggdes i verkligheten. De som gjort originalen är med i processen.
  6. De bearbetade bilderna går i produktion och trycks på metallplåtar i måtten 4 x 6,5 meter och monteras på plats på stora betongfundament. Emmas och Christians förslag tas samtidigt ner och sparas för att kunna placeras på annan plats i kommunen framöver.
  7. Hösten 2015: Nya gatans fem nya fasader invigs den 15 september av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau. Ett par hundra människor deltar på invigningen. De som har gjort originalen får uppskattade presenter - målarfärg, pannåer, målarpennor och fint ritblock.

Nya gatans fasader visade hur framtidens stad skulle kunna se ut när Nackas medborgare bestämmer. Bilderna placerades utan inbördes ordning. Fasaderna var belysta på natten för att sprida inspiration och glädje även i mörkret.

Originalen och de bearbetade husen

Originalen bearbetades av Studio RAM och Katarina Fredrika, Nacka kommun - i samspel med personerna bakom originalen.

Originalet ovan är gjort av Maja 5 år, Milo 5 år och Thyra 4 år, förskolan Lilla Nacka: "Husen ska se ut så för att det är fint med blå och rosa färg och det är fint med en flaggstång längst upp. Det finns också en klätterställning mitt på husfasaden."

Originalet ovan är gjort av Martina Salonen, 25 år, Egen företagare i Stockholm: "Det här huset passar på Nya gatan därför att det är en blandning av nytt och gammalt. Gemenskap och privatliv. Med sina ateljéer på bottenplan och restaurang uppe i tornen så kan man lätt och enkelt välja om man vill ha gemenskap eller hålla sig i sin lägenhet på mittenplanet. Allt blir tillgängligt utan att vara påträngande. Det fria valet är övergripande (det är såklart väldigt bra isolerat)."

Originalet ovan är gjort av Emma Otra, 19 år, Samhällsprogrammet, Nacka gymnasium: "Mitt hus är ett modernt trevåningshus. Det som är mest annorlunda med det är formen, huset är nämligen runt. Lägenheterna har öppna planlösningar och en klimatsmart inredning. På taket finns tre solceller, en för varje lägenhet. Detta göra att vi sparar både energi och pengar. På baksidan finns även plats för ekologisk odling."

Originalet ovan är gjort av Fanny Sundberg, 23 år, student Fysisk Planering BTH, Karlskrona: "Här är mitt förslag på fasad till nya gatan som jag kallar Växthuset. På nya gatan vill jag se grönska, från botten till toppen. När staden byggs ut försvinner ofta det gröna från gatorna, men med växthuset kan kvarteret fortsätta att spira!"

Originalet ovan är gjort av Julie åk 3, Maestroskolan i Nacka: "Jag tänkte att det skulle vara annorlunda, som ingen annan hade. Jag ville att det skulle vara färgglatt för att jag gillar färgglada hus. Det skulle vara väldigt konstiga fönster och dörrar men jag ville ha olika dörrar så jag gjorde tre. Huset skulle vara roligt att kolla på och bo i så jag tänkte så! Hjärtan betyder glädje frihet och kärlek."

Vad händer nu? Ska dessa hus byggas?

Det är tydligt att Nackaborna vill se en stad som innehåller en mångfald av arkitektoniska uttryck. Färg, variation, kupoler och gröna väggar. Det är i slutändan upp till våra exploatörer och deras arkitekter att gestalta de hus nackaborna vill ha. Egentligen är det rätt självklart: Tar vi hänsyn till det människor önskar, blir det ett mycket bättre gemensamt resultat. Nya gatans fasader är främst avsedd som inspiration, och kommunen gör vad vi kan för att detta ska smitta av sig på våra leverantörer. Mod, kreativitet och innovation. Tillsammans i samspel.

Läs om planeringen och byggandet av Nya gatan

Sidan uppdaterades: