Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ljustrådar på Nya gatan

Tunnelbaneljud, fågelkvitter och 800 meter ljustrådar i skogsdungen gav under över ett år dem som passerade en bild av det nya framtida bostadskvarteret på Nya gatan i Nacka.

Ljustrådarna började lysa i slutet av 2016. De försvann våren 2018, när marken röjdes inför byggstarten.

Sammanhang

Nya gatan ligger väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen. Det är ett av de första bostadsprojekt som blir verklighet inom ramen för den snabba stadsutveckllingen i samband med att Nacka får tunnelbana. 500-800 nya bostäder och lokaler för butiker och verksamheter planeras i området. Härifrån blir det nära till nya tunnelbanans station Nacka centrum.
Läs mer om Nya gatan

Syfte

Röda, blåa och gröna ljustrådar är uppspända i raka linjer mellan träden i en skogsdunge intill Nacka Forum. I mörkret hörs också fågelkvitter, stadsljud och tunnelbanans bullrande ljud. De 800 meter långa ljustrådarna tänds när mörkret faller och ska hjälpa besökare att få en bild av hur det framtidens bostadskvarter Nya gatan kommer att se ut. Ljustrådar kommer att finnas kvar tills det börjar byggas så att många hinner uppleva och utforska våra framtida gator.

Exploatörerna som bygger husen

  • Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.
  • Botrygg Förvaltningsfastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.
  • Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

Sidan uppdaterades: