Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Entréskulptur Utskogsvägen

"Arbetsglädjen" - entréskulptur vid infarten till TDU, teknisk drift & underhåll, Utskogsvägen 22 i Nacka. På en tidigare anonym plats markerar nu en reslig skulptur platsen och hälsar välkommen.

En välkomnande entré

Många medarbetare och medborgare passerar dagligen entrén till Utskogvägen 22, antingen på väg till jobbet eller återvinningsstationen. På en tidigare anonym plats markerar nu en dryga sex meter hög skulptur platsen och hälsar välkommen. Krönt med ett vackert rörsystem lik en huvudkrona, och återvunna pumpventiler med blått flödande ljus kan leda tankarna till professor Balthazars snillrika lösningar i vardagsmagins kostym.

Verket tar för sig ordentligt på platsen och lyfter upp och fram en verksamhet och en yrkeskår som bokstavligen arbetar under mark och i det tysta, och som sällan får uppmärksamhet annat än vid problem. För att Nackas vägar plogas, potthål lagas och att det finns kablar och rör för vatten och avlopp tas lätt för givet, även om det är magiskt att det fungerar.

Såhär gick det till:

  • Entrén till Utskogsvägen skulle byggas om och förbättras.
  • Ansvariga ville skapa en spännande och välkomnande entré, som också kunde signalera vad som händer på platsen, dvs vilken verksamhet som bedrivs där.
  • På området stod tre gamla pumpventiler i gjutjärn som gått ur bruk. De fick bli utgångspunkten i skapandet. Återvinning och hållbara lösningar blev viktiga delar i arbetet.
  • Olika skisser togs fram tillsammans med de medarbetare som har sin arbetsplats på området. Färg, form och uttryck diskuterades.
  • Flertalet medarbetare och hantverkare gjorde olika insatser för att gemensamt få skulpturen på plats. Ett betongfundament med tre pelare gjöts på plats. De tre pumpventilerna renoverades och lackades svarta. Ledbelysning monterades inuti de olika pumpventilerna. En gräskulle skapades för att omfamna skulpturen.

Skulpturen invigdes av ordföranden natur och trafiknämnden Gunilla Grudewall Steen i juni 2015. Ett par hundra medarbetare och besökare närvarande på inviningen.

Medverkande

Skulpturen är skapad i samspel med medarbetare verksamma inom VA drift: Camilla Estlind, Jonas Hilding, Dick Grenalt, Joakim Ekström, Johan Siverot och Peter Hoffman. Konstnärlig ledning och projektledning: Fredrika Friberg, Nacka kommun. Byggherre: Nacka Kommun, enheten för teknisk drift & underhåll.

Nominerad stadsbyggnadsutmärkelsen

"Arbetsglädjen" nominerades till Nackas stadsbyggnadsutmärkelse 2015.

Sidan uppdaterades: