Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyskapande gestaltning Älta ÅVC

För att möta de arkitektoniska kraven och för att uppnå innovationshöjd genomfördes en gestaltningstävling i samband med bygglovsansökan för Älta ÅVC som skall byggas under år 2017. Insatsen leds av Nacka vatten och avfall AB i samspel med Konsten att skapa stad, Nacka kommun.

Sammanhang

Nacka växer vilket bl.a ställer större krav på att avfallshanteringen förbättras och utvecklas. I Nackas avfallsplan 2020 finns 6 mål specificerade och ett antal aktiviteter kopplade till dessa mål. En av dessa aktiviteter är etablering av Återvinningscentral i Älta. I dagsläget finns ingen återvinningscentral i Älta vilket medför att Ältaborna får större utmaningar att hantera sitt avfall och att uppfyllnad av de mål som specificeras i Nackas avfallsplan försvåras.

För att få bygglov krävdes uppfyllande av de arkitektoniska krav som området har, som även innefattar:

  • Minska insyn eller mjuka upp intrycket av anläggningen från omliggande kontorsbyggnader
  • Om möjligt minska ljudbilden

Därför så fattade Nacka vatten och avfall beslutet att låta utlysa ett gestaltningsuppdrag till tre konstnärer och arkitekter i samspel med Konsten att skapa stad, Nacka kommun.

Syfte

Miljön på en traditionell återvinningscentral präglas ofta av den tunga verksamhet som där råder. Grovavfall läggs i stora containrar som transporteras av hjullastare. Det är ofta en hög ljudnivå som omöjliggör en plats för samtal och reflektion. I Nackas avfallsplan beskrivs hur avfall ska hanteras där utbildning och information har en central plats. Vidare framgår att insatser måste göras för att minska avfallsmängder och se till att mer återbruk uppstår.

Syftet i en konstnärlig gestaltning var att hitta en plats för mer mjuka värden och intryck och skapa en återvinningscentral som utgår från Ältas karaktär, områdets beskaffenhet och existerande avfallsplan. Dessutom måste gestaltningen utgå från de ritningsunderlag som bifogades underlaget.

Området och anläggningen

Återvinningscentralen kommer att anläggas på en del av fastigheten Älta 10:51, adress Örkroken 15. Den berörda platsen utgörs idag av en grusad yta mellan kontorsfastigheter, industrifastigheter och Tyresövägen.

Sidan uppdaterades: