Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beredning kvalitetssäkrar din idé

När du skickat in ditt ärende så hamnar det hos beredningsgruppen som kvalitetssäkrar initiativ och lämnar tillbaka en rekommendation om nästa steg till verksamheten som skickat in ärendet.

I Nacka är det alltid den verksamhet som kommit med idén som därefter äger digitaliserings-intitiativet och framdriften av det. För att verksamheterna ska lyckas med sin digitalisering så finns stöd i form av vår etablerade process, där beredningsgruppen är din väg in i en framgångsrik digitaliseringsprocess.

Hjälp att ta idén framåt

Under sin beredning kan gruppen exempelvis ge rådet att ge en tydligare definition, göra avgränsningar eller ge förslag på ett tänkbart nästa steg om nyttan bedöms stor. Ett förslag från gruppen kan till exempel vara att skicka idén vidare till ett objekt eller att föreslå ansökan om finansiering via fonder eller liknande.

Möt beredningsgruppen

Den som i e-tjänsten skickar in ett digitaliseringsärende bjuds in till nästkommande beredningsgruppsmöte. Där går vi tillsammans igenom ärendet och reder ut eventuella frågor och funderingar.

Beredningsgruppen följer upp inskickade ärenden genom att återkoppla till angiven kontaktperson. Om svar uteblir påminner beredningsgruppen en gång, därefter parkeras ärendet om kontaktpersonen inte återkommer.

Digitaliseringsrådet

Långt från alla ärenden tas upp i digitaliseringsrådet.
Men om beredningsgruppen bedömer att ärendet ska tas upp i digitaliseringsrådet, så sammanställer beredningsgruppen därefter ett underlag till digitaliseringsrådet, i nära samarbete med dig och eventuella kollegor du tycker bör vara delaktiga.

Men i de flesta ärenden så återkopplar gruppen direkt till initierande verksamhet om hur de kan gå vidare.

Initiativ/ärenden som föredras för digitaliseringsrådet kännetecknas av att de t.ex. är större projekt som berör flera verksamheter, är komplexa, har oklart ägarskap eller är rena upphandlingsinitiativ utifrån nya reglementet och delegationsordning process för samordnad upphandling av IT-tjänster och system.

När ett ärende har kvalitetssäkrats (och eventuellt beslutats i digitaliseringsrådet) blir det del av Nackas digitaliseringsportfölj, och kan resurssäkras hos Digitaliserings- och innovationsstöd.

Inköp av IT-tjänster och -system

I de fall ett inkommet ärende omfattar inköp av IT ska ett samråd ske enligt reglementet och delegationsordningen för samordnad upphandling av IT-tjänster och system.

Samråd kan ske på två sätt: Antingen tas ärendet upp i digitaliseringsrådet, eller så sker ett så kallat snabbsamråd som sköts helt digitalt mellan digitaliseringsrådets mötestillfällen. I båda fallen tas underlaget för samrådet fram av beredningsgruppen i samarbete med dig och ansvarig direktör.

Gå till startsidan för digitaliseringslivscykeln.

Sidan uppdaterades: