Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förvalta

I Nacka arbetar vi sedan 2022 med objektförvaltning. Syftet med objektförvaltning är att skapa samsyn och delat ägarskap kring de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose.

Det finns många fördelar med att gruppera system i objekt; bland annat leder det till ökad effektivitet och kostnadsvinster t ex minskat antal redundanta system, samordning av avtal och leverantörsstyrning, samordning av resurser och kompetens (minskat personberoende) och minskad administration.

Ett Objekt är konstant och syftar till att stötta funktionsområdet på lång sikt. De ingående IT-systemen, rutinerna och tjänsterna i Objektet kan förändras och både minskas och utökas utefter nya behov.

Inom objektförvaltningen arbetar man kontinuerligt efter en objektplan, planerar, genomför och följer upp effekterna av de förändringar som genomförs.

Här kan du läsa mer om Objektförvaltning som tjänst och hitta länkar till mer matnyttig information om systemförvaltning.

Sidan uppdaterades: