Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beredningsgruppen har två huvudsakliga uppdrag;

  • att kvalitetssäkra digitaliseringsinitiativ i linje med kommunens beslutade digitaliseringsstrategi, och
  • att stötta verksamheten som driver dem genom att ge feedback och rekommendationer utifrån gruppens samlade kompetensområden.

Beredningsgruppen består av teamledare digitaliserings- och innovationsstöd, digital strateg, IT-arkitekt, inköpare, jurist, dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare och controller.

Vad är syftet med beredningsgruppen?

Beredningsgruppens funktion är att:

  • kvalitetssäkra kommunens digitaliseringssatsningar och se till att vi identifierat vilka nyttor en satsning beräknas ge, så att vi använder våra pengar och resurser effektivt
  • minimera kommunens IT-kostnader genom att verifiera att vi inte köper in redundanta system eller gör affärsmässigt dåliga avtal sett till exempelvis inlåsning av data, avtalslängder etc
  • säkra att lagstiftning och policys efterlevs som t ex GDPR, webbtillgänglighetsdirektivet, LoU och Nackas inköpspolicy
  • säkra att systemen vi köper in fungerar i kontext med vår övriga IT-infrastruktur och berörda system
  • tillse att vi har planerat för förvaltning av system vi köper in, så att lösningen kan driftas och vidareutvecklas med ständigt förändrade behov och krav
  • Prioritera våra resurser på ett effektivt sätt inom den totala projektportföljen

Hur arbetar beredningsgruppen?

Gruppen har stående möten varje fredag, då inkomna digitaliseringsärenden behandlas. När du skickat in ett ärende bjuds du in till nästkommande möte, där vi går igenom ärendet och reder ut eventuella frågor som kan finnas.

Om ärendet gäller inköp av IT-tjänster/system eller behöver tas upp på digitaliseringsrådet samordnar beredningsgruppen arbetet med underlag för samråd tillsammans med dig som skickat in.

Sidan uppdaterades: