Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utveckla/avveckla

När det är bestämt att ett projekt ska startas, så kan initiativet planeras och ges resurser. Detta görs i samråd med digitalisering- och innovationsstöd och sker oftast inom ramen för det objekt som initiativet kommer att tillhöra.

utveckla-avveckla-digitaliseringslivscykeln.pngI Nacka bedrivs projekt som rör digitalisering i regel antingen av objektsledare inom det objekt som den tekniska lösningen eller systemet tillhör, eller med stöd av projektledare via digitaliserings- och innovationsstöd.

Övriga resurser som behöver ingå i projektet tillsätts i samråd mellan projektledare och projektdeltagarnas chefer.

Utvecklingsportal

Till stöd för att driva projekt i olika former – förstudie, upphandling, införande eller utveckling, finns vår utvecklingsportal.

Internutbildningar

Digitalisering- och innovationsstöd erbjuder dessutom anpassade utbildningar i projektledning och projektmetodik, både för nybörjare och mer vana projektdeltagare.

Sidan uppdaterades: