Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitaliseringsrådet ger kommunledningen underbyggda beslutsunderlag för att:

  • Välja och prioritera de investeringar som skapar rätt nytta för organisationen
  • Balansera och optimera våra utvecklingsinitiativ
  • Följa upp och analysera våra resultat och måluppfyllelse
  • Säkerställa att användandet av begränsade resurser sker optimalt
  • Öka Nacka kommuns förmåga att nå strategiska mål

De ärenden som avhandlas i digitaliseringsrådet bereds och kvalificeras av beredningsgruppen. Här kan du läsa mer om beredningsgruppens syfte och funktion.

De är digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet sammankallas av stadsdirektören. Utöver stadsdirektören består rådet av digitaliseringsdirektören, ekonomi- och finansdirektören och processledare som representerar beredningsgruppen.

Verksamheten deltar

Digitaliseringsrådet möts regelbundet, och för de aktuella initiativ som tas upp på mötet bjuds ansvariga från berörd verksamhet in att presentera sitt ärende.

Gå till startsidan för digitaliseringslivscykeln.

Sidan uppdaterades: