Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Martin McCarthy

Martin McCarthy

Projektchef Boo

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Vi skapar ny gång- och cykelväg och lägger grunden för dagvatten, ett led i Orminges utveckling. För framkomlighet under tiden arbetet pågår, följ den blåmarkerade vägen i blått.

  Beräknad start för arbetet, mars 2024.
  Preliminärt klart till sommaren 2024.Karta över arbetsområdet för ny gång- och cykelbväg
 • Renovering av gång- och cykelbron över Björkholmsvägen
  Läs mer om renoveringen av gång- och cykelbron här.
 • Ny tillfällig gångväg har öppnat vid den avstängda bussgatan på Kanholmsvägen för att underlätta tillgängligheten i centrumområdet. Edövägen får bättre framkomlighet när markarbeten avslutas, och istället fortsätter vid den norra delen av centrumparkeringen. Följ skyltning på plats.
 • Bussgatan på Kanholmsvägen har tillfälligt flyttat. Arbetet med bussgatan på Kanholmsvägen omfattar även mark- och ledningsarbete för kommande byggnation av bostäder.

  Klart: Busstrafiken beräknas flytta tillbaka till Kanholmsvägen i början 2025

  För information om tidtabeller och trafikläget i kollektivtrafiken Start | SL eller SL-appen.

 • En rad stadsbyggnadsprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår. Se menyn till höger för detaljer kring de olika projekten.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: