Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Orminge centrum

Orminge med omgivningar

Nära 2 000 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Martin Örblom

Martin Örblom

Projektchef Boo

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Helenbergsvägen öppnar för trafik. Den nya vägen ligger strax intill södra Sarvträsk och kommer att fungera som en tillfällig länk mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen, vilket bidrar till en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området.
 • Mark- och ledningsarbeten på Edövägen. För att förbereda för nya bostäder pågår lednings- och markarbeten. Under perioden 5-16 juni planeras nattarbeten. Genom att förlägga arbetet under natten skapas bättre förutsättningar för framkomlighet och minskar risken för olyckor.

  Arbetet på Edövägen innebär begränsad framkomlighet för biltrafiken i området men är ett viktigt led i att framtidssäkra och anpassa ledningar och gator i Orminge. Vi ber dig följa skyltning på plats och om möjligt välja annan väg. Vi vill också påminna om att det kan vara bra att planera sin resväg i centrumområdet i förväg, och gärna välja alternativ som att promenera, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt.

  Det är krävande med allt arbete som pågår samtidigt i Orminge och vi är tacksamma över att både besökare och Ormingebor visar stort tålamod. Nu är vi bra bit på väg till ett fint, tryggt och attraktivt Orminge.

  Tidplan för ledningsarbete på Edövägen Markarbetet beräknas starta maj 2023 och beräknas preliminärt klart i oktober 2023.
 • En tillfällig parkering har öppnat på grusplan straxt intill panncentralen. Den är öppen under tiden arbete pågår på Kanholmsvägen. 3 timmar fri parkering. Glöm inte P-skiva.
 • En rad stadsbyggnadsprojekt för utvecklingen av Orminge centrum pågår. Se menyn till höger för detaljer kring de olika projekten.

Här får du en överblick över alla stadsutvecklingsprojekt i Orminge.
Orminge karta stadsutveckling. (PDF-dokument, 2,7 MB)

Muralmålningar i Orminge centrum

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Orminge finns två konstverk, ett på kyrkan och ett på parkeringsgaraget som tillhör BRF Edölandet.

Kyrkan Orminge muralmålning.jpgHuvudpartner Boo Församling i samarbete med Nacka kommun, konstnär Natalia Raks

Muralmålning garage Orminge.jpgHuvudpartner BRF Edölandet i samarbete med Nacka kommun, konstnär Amara Por Dios.

Nyheter

Den 15 januari flyttar bussgatan i Orminge centrum

Tryggt, tillgängligt och levande är centralt för Orminges utveckling. Som ett led i den utvecklingen, flyttar tillfälligt den befintliga bussgatan på Kanholmsvägen till den tidigare infartsparkeringen bredvid Toyota. Flytten gör det möjligt att börja arbeta med att bredda och anpassa den befintliga bussgatan för framtida resenärer.

Nu smygöppnar vi den nya gång- och cykelsträckan utanför Myrsjöskolan

Bygget av en gång- och cykelväg är en del av kommunens cykelsatsningar och är en förlängning av gång- och cykelvägen längs med Mensättravägen.

Har du sett de nya busshållplatserna på Mensättravägen?

Hållplatserna är reglerhållplatser för bussarna och ersätter de tidigare platserna på Utövägen. Dessa hållplatser kommer inte användas för på- och avstigning.

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum

Detaljplaneprogrammet för Orminge centrum antogs av kommunfullmäktige hösten 2015. Där står det att Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Läs mer i programmet för Orminge centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: