Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grunden i arbetsmiljölagstiftningen består av arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF). Tillkommer gör Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter (AFS:ar) samt speciallagstiftning.

Arbetsmiljöverkets webbplats kan du ladda ner alternativt beställa alla gällande regler. På webbplatsen kan du även hitta rapporter, informationsbroschyrer samt böcker som kan vara av intresse för arbetsmiljön.r.

För att hålla dig uppdaterad på aktuella arbetsmiljöregler är det möjligt att prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev.

För att hålla sig uppdaterad på aktuella arbetsmiljöregler är det också möjligt att prenumerera på Arbetarskydds nyhetsbrev. Denna tjänst är gratis.

Andra viktiga lagar med arbetsmiljöbäring finns på SKL:s webbplats:

 • Arbetstidslagen
 • Förtroendemannalagen
 • Medbestämmandelagen
 • Lagen om anställningsskydd
 • Semesterlagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Diskrimineringslagen
 • Tobakslagen
 • Miljöbalken
 • Trafiksäkerhetslagstiftning
 • Kemikalielagstiftning
 • Elsäkerhetslagstiftning

Sidan uppdaterades: