Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Inom Nacka kommun beslutar Kommunstyrelsen över hur delegationsordningen ska se ut avseende verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor. I Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, framgår bl a hur arbetsmiljöuppgifter har fördelats till vissa chefer inom kommunen.

 • Här hittar du information om vilka chefer inom Nacka kommuns produktionsverksamheter som kommunstyrelsen har fördelat arbetsmiljöuppgifter.
 • Här hittar du information om vilka övriga chefer som kommunstyrelsen har fördelat arbetsmiljöuppgifter.

På sidorna ovan finns också mallar/överenskommelser (inklusive bilagor) som ska användas och skrivas under för att förtydliga innebörden av denna fördelning.

Chefs- och ledarstrategi

Inom Nacka kommun finns en strategi för hur vi ska attrahera och utveckla de bästa cheferna. Chefs- och ledarstrategin visar hur vi gör för att:

 1. attrahera de bästa cheferna
 2. identifiera och utveckla talanger
 3. analysera verksamheten och chefens uppdrag
 4. rekrytera de bästa cheferna
 5. introducera nya chefer
 6. följa upp och lönesätta chefer
 7. utveckla, stödja och vid behov avveckla chefer
 8. uppmärksamma gott ledarskap och öka rörligheten

Medarbetarpolicy

Nacka kommuns Medarbetarpolicy är också arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver vårt förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt utgångspunkter för lönebildning och lönesättning.

Samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga förbund

Nacka kommun har ett samverkansavtal som ligger till grund för hur chefer, skyddsombud och andra medarbetare ska samarbeta för att skapa goda arbetsförutsättningar. Enligt samverkansavtalet ska utveckling ske genom samverkan där delaktighet och inflytande ses som naturliga delar inom den löpande verksamheten. Både den enskilda medarbetaren och de fackliga organisationerna ska direkt involveras i verksamheten genom samverkan. Detta innebär bl a att arbetsmiljöfrågor ska vara levande och ingå i såväl enhetens arbetsplatsträffar (APT), i alla samverkansgrupper (SAMK) samt utvecklingssamtal. Medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) utgör den rättsliga grunden för samverkan. Samverkan ska genomsyra alla beslutsnivåer i kommunen.

Huvudskyddsombud och lokala skyddsombud

Huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud och lokala skyddsombud/arbetsmiljöombud finns på de flesta enheter. I de fall lokalt skyddsombud/arbetsmiljöombud saknas ska cheferna samarbeta med huvudskyddsombud istället. Skyddsombud/arbetsmiljöombud utses av de fackliga organisationerna och företräder alla medarbetare inom sitt skyddsområde oavsett om de tillhör en facklig organisation eller inte. I skolorna finns elevskyddsombud från och med årskurs 7. Dessa utses av eleverna. Skyddsombud/arbetsmiljöombud är naturliga samarbetspartner till cheferna och ska ha möjlighet att medverka i allt SAM-arbete.

Här finns förteckning över ombud inom Nacka kommun.

Övriga rutiner inom arbetsmiljöområdet (SAM)

Här kan du läsa om olika områden inom SAM som kräver skriftliga rutiner. Chef är ansvarig för att fungerande rutiner finns inom dessa områden. I de fall kommungemensamma rutiner finns framtagna är det upp till varje arbetsplats att vid behov anpassa och komplettera dessa.

Länkar nedan är under uppbyggnad.

Sidan uppdaterades: