Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer inom produktionsverksamhet

Enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning (KSKF 2011/198-002) har arbetsmiljöuppgifter fördelats av kommunstyrelsen till chefer inom produktionsverksamhet enligt nedan.

För att förtydliga innebörden av denna fördelning ska mallar/överenskommelser (inklusive bilagor) användas och skrivas under.

Produktionsdirektör - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Produktionsdirektör ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för rektor/verksamhetschef och andra direkt underställda medarbetare. Produktionsdirektör ansvarar för att respektive rektor/verksamhetschef är insatt i sitt ansvar.

Verksamhetschef - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Verksamhetschef ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för direkt underställda medarbetare. Finns enhetschef under verksamhetschef kan verksamhetschef fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till enhetschef. Verksamhetschef har då ansvar för att enhetschef är insatt i sitt ansvar.

Mall/Överenskommelse mellan produktionsdirektör och verksamhetschef

Rektor - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Rektor ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för samtliga medarbetare direkt underställda hen. Finns biträdande rektor kan rektor fördela vidare arbetsmiljöuppgifter till dessa och ansvarar då för att biträdande rektor är insatt i sitt ansvar.

Mall/Överenskommelse mellan

Biträdande rektor - har inte fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Biträdande rektor har enligt instruktion och delegationsordningen inte automatiskt ansvar för arbetsmiljöförhållanden. Eventuella arbetsmiljöuppgifter beslutas och fördelas av rektor.

Biträdande verksamhetschef

Enhetschef - har inte fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Enhetschef har enligt instruktion och delegationsordningen inte automatiskt ansvar för arbetsmiljöförhållanden. Eventuella arbetsmiljöuppgifter beslutas och fördelas av verksamhetschef.

Medarbetare - har inte fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Särskild mall för fördelning av arbetsmiljöuppgift/-er (inklusive bilagor) finns också framtagen att använda i de fall enskilda specifika arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare - vilket kan göras av de chefer som har rätt att göra det. Eventuella arbetsmiljöuppgifter beslutas och fördelas av rektor/enhetschef.

Sidan uppdaterades: