Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till övriga chefer

Enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning (KSKF 2011/198-002) har arbetsmiljöuppgifter fördelats av kommunstyrelsen till vissa chefer inom Nacka kommun.

För att förtydliga innebörden av denna fördelning ska mallar/överenskommelser (inklusive bilagor) användas och skrivas under.

Stadsdirektör - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Stadsdirektör ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för direktör och andra direkt underställda medarbetare. Stadsdirektör ansvarar för att respektive direktör är insatt i sitt ansvar.

Direktör - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Direktör ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för respektive enhetschef och andra direkt underställda medarbetare. Direktör ansvarar för att respektive enhetschef är insatt i sitt ansvar.

Har enhetschef inte tillsatts inom stödprocess är direktör också enhetschef.

Enhetschef - har fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Enhetschef ansvarar för arbetsmiljöförhållanden för direkt underställda medarbetare. Om enhetschef väljer att fördela arbetsmiljöuppgifter till biträdande enhetschef eller gruppchef, är enhetschef ansvarig för att biträdande enhetschef/gruppchef är insatt i sitt ansvar. Enhetschefens ansvar omfattar också arbetsmiljöuppgifter vid byggnads- och anläggningsarbete. Vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter vid byggnads- och anläggningsarbete till medarbetare görs en överenskommelse mellan enhetschef och medarbetare enligt mall och instruktion på sidan "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter vid byggnads- och anläggningsarbete.

Biträdande enhetschef eller gruppchef - har inte fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Om biträdande enhetschef/gruppchef finns under enhetschef har dessa enligt instruktion och delegationsordningen inte automatiskt ansvar för arbetsmiljöförhållanden för medarbetare, men en överenskommelse om detta kan göras mellan enhetschef och biträdande enhetschef/gruppchef.

Medarbetare - har inte fördelats arbetsmiljöuppgifter av kommunstyrelsen

Särskild mall för fördelning av arbetsmiljöuppgift/-er (inklusive bilagor) finns också framtagen att använda i de fall enskilda specifika arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare - vilket kan göras av de chefer som har rätt att göra det. Eventuella arbetsmiljöuppgifter beslutas och fördelas av enhetschef.

Sidan uppdaterades: