Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad kan jag bygga på min fastighet?

På denna sida kan du lära dig mer om förutsättningarna vad du kan göra på din fastighet.

Vad kan jag bygga på min fastighet?

Genom Nackas webbkarta kan du lära dig mycket om vad som gäller för just din fastighet.

De flesta fastigheter i Nacka har en detaljplan. Din detaljplan berättar det mesta som du vill veta om din byggrätt och vad som gäller för ditt område genom olika bestämmelser. Lär dig mer om detaljplan och hur du hittar din detaljplan här.

Nacka bygger och växer som aldrig förr. I och med det så är det även många nya detaljplaner på gång. Du bör därför kolla upp om den detaljplanen som gäller för din fastighet är på väg att ändras. I webbkartan hittar du alla pågående stadsbyggnadsprojekt i kommunen.

Nacka är rikt på värdefulla kulturmiljöer. Bebyggelse som befinner sig inom kulturhistoriskt värdefull miljö har andra förhållningsregler och anpassningskrav. Genom att använda webbkartan kan du se om din fastighet befinner sig inom kulturhistoriskt värdefull miljö

Inom vissa områden i Nacka Kommun gäller strandskydd. Det är oftare aktuellt i strandnära områden utanför detaljplan, men kan även vara relevant vid byggnation på vattnet, exempelvis i form av brygga, bastuflotte eller liknande. Med hjälp av webbkartan kan du se vilka områden som är strandskyddade i Nacka och om det gäller för din fastighet

En fastighet kan vara omfattad av ett eller flera servitut. Du kan enkelt logga in på Lantmäteriets tjänst Min Fastighet, LM för att se om din fastighet har några servitut som påverkar den. Det kan handla om ledningar, som påverkar var du kan gräva och bygga, eller utfarter som inte får hindras genom ny bebyggelse.

Om du skulle råka ut för att ingen träffruta visas när du klickar på en yta kan du i första hand prova att använda en annan webbläsare, exempelvis Chrome eller Edge. Får du fortfarande inte upp webbkartan så kontakta Stadsbyggnadsservice.

Du kan lära dig mer om bygglov och anmälningsplikt på den här sidan.

Om du har någon fråga så är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se
Nacka Kommun erbjuder också bygglovrådgivning där du kan boka ett möte med en bygglovhandläggare för att lära dig mer om förutsättningarna på din fastighet. Boka bygglovrådgivning här.

Sidan uppdaterades: