Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Framtidsbild av Sickla med Tunnelbanan

Sickla

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad. Här utvecklas en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. Om några år kommer tunnelbanan hit och i framtidens Sickla kommer det att vara smidigt att sig fram − oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt.

Liv och rörelse

Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område som ska ge plats för cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för handel och kontor. Sickla blir en stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar jämfört med idag.

Mötesplatser och grönområden

När området förtätas och får nya invånare och besökare prioriteras trevliga mötesplatser, närhet till skola och fritidsverksamheter. Sicklas rika industri- och kulturhistoria tas tillvara. Ambitionen är också att de grönområden och vattendrag som finns i Sicklas närhet ska bli mer tillgängliga.

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sicklas knutpunkt för kollektivtrafik ligger strax norr om Sickla köpkvarter. Platsen är redan nu en central plats för resande med kollektivtrafiken, men blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Nu pågår även utbyggnaden av nya tunnelbanan, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du ta dig mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter.

För att bytet till kollektivtrafiken ska bli ännu smidigare anpassas även närliggande gång- och cykelstråk , till exempel Sickla industriväg som byggs om till en stadsgata med trafiksäker miljö.

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering är en angelägen fråga för hela Nacka – och för Sickla. Vid planering och utbyggnad är fördröjning, avledning och rening av dagvatten prioriterat.

Läs mer om arbetet:
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Flera stadsutvecklingsprojekt i Sickla

Sickla är indelat i närmare 20 olika stadsutvecklingsprojekt. Några av projekten är i tidigt planeringsskede, medan andra har börjat märkas med markarbeten där nya vägar och hus tar form.
Några projekt är klara, som kontorsbyggnaderna på Uddvägen vilka färdigställdes 2018 samt studenthus i Alphyddan som färdigställdes 2018 och 2020. Läs mer om olika projekt i menyn till höger.

Läs programmet för Sickla här (PDF-dokument, 7,6 MB)
Läs strukturplanen här (PDF-dokument, 5,3 MB)

Nyheter

Bryggorna i Kyrkviken vann Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022

Resultatet i årets omröstning var solklart - de populära bryggorna i Kyrkviken var det bästa som byggdes i Nacka förra året.

Bryggorna i Kyrkviken nominerade till Träskyddspriset

Bryggorna vid Kyrkviken är en av fem kandidater som har nominerats till det prestigefyllda träskyddspriset instiftat av Svenska Träskyddsföreningen. Prisets syfte är att lyfta fram exempel på hållbar och långlivad stadsutveckling i utemiljöer som kombinerar stil och användningen av trä.

Världens största trästad planeras i Sickla

Ett av världens mest hållbara och spektakulära stadsbyggnadsprojekt i trä planeras i Sickla. Atrium Ljungberg tar initiativ till Stockholm Wood City, världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä. Projektet omfattar 250 000 kvadratmeter och ligger i de centrala delarna av Sickla.

Sidan uppdaterades: