Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att lägga ledningar i kommunal mark

 1. Ta reda på vad som gäller!

  Kommunens riktlinjer

  Kommunen vill bidra till att olika lednings- och vägarbeten samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Om underhåll av en vägsträcka eller arbeten med kommunala ledningar görs samtidigt som nya ledningar grävs ner minskar kostnaderna, liksom olägenheterna för trafikanter och boende. Det vinner alla inblandade på. Därför är alla entreprenörer skyldiga att informera kommunen om sina framtidsplaner.

  Kommunen informerar också regelbundet de entreprenörer man har avtal med om planerade vägarbeten. Entreprenörer betalar en ersättning till kommunen för rätten att förlägga ledningen i marken.

  Ledningskollen

  Ledningskollen.se är en e-tjänst som skapats för att underlätta samordning av ledningsarbeten och minska antalet avgrävningar. Du som ska gräva eller beställa ett grävningsarbete kan rita in det aktuella området på en webbaserad karta. Sedan går en fråga ut om vilka som kan ha ledningar nära platsen där du ska gräva. Du får svar inom någon vecka. Ifall ingen annan har anmält platsen som sitt intresseområde kommer svaret omedelbart.

  Du som är ledningsägare kan ha nytta av tjänsten bland annat för att få rätt information om andras grävarbeten och slippa ärenden som ligger utanför dina intresseområden. Tjänsten kan också användas vid projektering och samförläggning. För att ansluta dig till Ledningskollen.se ska du registrera dig och anmäla dina intresseområden. Tjänsten är gratis, både för ledningsägare och dig som ska gräva.
  Till ledningskollen.se

  Områden med vägföreningar

  I delar av Nacka, främst i norra Boo, finns vägar som ägs av vägföreningar. Då är det till vägföreningens styrelse du ska vända dig för att få tillstånd att gräva. Stadsbyggnadsservice kan informera om vilka vägföreningar som äger olika vägsträckor.

 2. Markavtal

  En stor del av infrastrukturen i dagens samhälle finns i ledningar under jord – från grova rör för vatten och avlopp till tunnare för bland annat datanätverkens fiberkablar. Processen för att få använda kommunägd mark för ledningarna är dock den samma oavsett vilken typ av ledningar det gäller.

  Inledningsvis ska ett markavtal tecknas mellan kommunen och det bolag som vill förlägga ledningar (ledningsägaren) på kommunens mark. Genom markavtalet upplåter kommunen mark för anläggande och bibehållande av ledningar för olika ändamål. Markavtalet reglerar bland annat ledningsarbetets bedrivande, återställning och ersättning för markupplåtelsen.

 3. Kolla andra ledningar!

  Innan du går vidare och ansöker om schakttillstånd ska du ta reda på om det finns några andra ledningar där du vill gräva. Det kan du göra via webbtjänsten www.ledningskollen.se

 4. Ansök om schakttillstånd

  Entreprenören ska ansöka om schakttillstånd hos kommunen. Det görs via webbtjänsten Isy Case. Läs mer och logga in via Nacka kommuns Tekniska handbok, i avsnittet om tillstånd här.

 5. Ansök om TA-plan

  Det behövs alltid en trafikanordningsplan (TA-plan). Där fastställs bland annat vad som måste göras för att undvika olyckor medan arbetet på en vägsträcka pågår. Ansökan om TA-plan görs via tjänsten Isy Case via kommunens tekniska handbok. Logga in och läs mer om teknisk handbok här.

 6. Tillstånd att använda offentlig plats

  För att få utnyttja allmän plats behöver du söka tillstånd.

  Läs mer och sök tillstånd här

Sidan uppdaterades: