Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Foodtrucks

På denna sida har vi samlat information för dig som är intresserad av att sälja mat via foodtrucks i Nacka.

Allmänna riktlinjer:

 • Foodtrucken ska vara anmäld som livsmedelsanläggning
 • Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.
 • När serveringsluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Verksamheten ska vara rörlig d.v.s. samma uppställningsplats ska inte användas dagligen.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, menytavlor, elverk eller annat.
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.

Mer information:

 • Fordonet som används ska finnas i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.
 • Tillståndshavaren ansvarar för de skador som kan uppkomma på grund av verksamheten eller som drabbar tredje man.
 • Lagar och regler för verksamheten ska följas. Det ska också framgå att det finns tillstånd för att bedriva verksamheten (exempelvis F-skattebevis)
 1. Vilken typ av vagn har du?


  Foodtruck/ambulerande försäljning karaktäriseras av:

  • Ett fordon som man kör runt och tillfälligt ställer upp på en plats för att sälja från lucka, likt ”fiskbilen” eller glassbilen.
  • Bilen kopplas inte upp mot el- eller vattennätet
  • Man tar med sig alla sopor och alla rester som skulle kunna gå ut i avloppet.
  • Du rättar dig efter aktuella parkeringsregler på den valda platsen. Är det betalparkering betalar du för din parkeringsplats. Är det p-skiva respekterar du angiven tidsbestämmelse.

  Uppställd vagn karaktäriseras av:

  • Du har behov av eluppkoppling och behöver tillgång till vatten och avlopp.
  • Du vill finnas på en plats under en längre tid, exempelvis en säsong eller längre.
  • För denna typ av användning krävs polistillstånd. Se "sök polistillstånd för uppställd vagn" längre ner.
 2. Var vill du sälja?

  Det finns inga specifika platser dit vi hänvisar foodtrucks i Nacka. För dig som vill sälja via en "ambulerande" bil är fri att använda parkeringsplatser på kommunal mark för din försäljning. Här gäller samma parkeringsregler för foodtrucken som för alla andra fordon på den valda platsen.

  Inom de centrala delarna i Nacka, på kommunal mark, finns betalparkering där man kan betala för vanlig p-plats. I de andra stadsdelarna finns p-skivesystem. Läs på skyltarna invid parkeringen om vilka parkeringsregler som gäller på platsen och följ dem.

  Parkeringarna vid våra stora köpcentrum ägs av centrumägaren, där har Nacka kommun inga befogenheter gällande parkering. Vill man stå och sälja där behöver man kontakta markägaren. För att få uppgifter om markägare vänligen vänd dig till Nacka kommuns Stadsbyggnadsservice på telefon 08-718 80 00.

 3. Sök polistillstånd för uppställd vagn

  Om du vill sälja från en uppställd vagn under en längre period ska du ansöka om polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och Nacka kommun.

  Tänk på:

  • att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
  • att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för
  • Bifoga minst två bilder som visar fordonet från utsidan och inifrån. Serveringsluckans placering ska framgå av bilderna.
  • att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften. Polisen tar alltså ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

  Här ansöker du om polistillstånd.

  Tips!
  Använd gärna kommunens webbkarta för att söka upp din tänkta plats. Du kan använda detta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

 4. Avgifter för att använda allmän plats

  Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt taxa. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 241 kB)

Sidan uppdaterades: