Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun utför arbeten på Borgvallavägen

Vi anlägger en gångbana på Borgvallavägen för att skapa en säker skolväg för eleverna på Borgvallaskolan. Under arbetet kommer delar av Borgvallavägen periodvis att vara avstängd för trafik. Arbetet förväntas pågå under cirka fem veckor med byggstart den 18 september. Arbetena kommer att ske i två etapper. I första etappen kommer gångbanan att byggas och körbanan för fordonstrafik att breddas. I andra etappen under våren 2024 kommer fin asfalt att läggas på körbanan.

Vad ska göras?

Arbetet omfattar asfaltering, lägga kantstöd, ändringar på vändplats för att skapa en större vändplats och anläggning av övergångsställe.

I samband med arbetena kommer skyddsåtgärder vidtas för att gångtrafikanter fortsatt ska kunna nyttja Borgvallavägen som skolväg på ett säkert sätt.

När?

Start den 18 september 2023 och under högst fem veckor.

Varför behöver det göras?

För att Borgvallavägen ska få högre standard och bättre trafiksäkerhet.

Påverkan under byggtiden?

Störande ljud

Störande arbeten kan förekomma vardagar, mellan klockan 07.00 och 17.00.

Trafik

Hur påverkas trafiken? Vilken väg ska jag ta?

Borgvallavägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik under dagtid kl. 00-17.00. Efter kl. 17.00 kommer Borgvallavägen vara öppen för fordonstrafik. Vid asfaltering kommer det inte att vara möjligt att köra på Borgvallavägen under cirka ett dygn. Entreprenören kommer att informera i god tid om vilken dag det kommer att asfalteras. Boende på Borgvallavägen kommer kunna använda sin ordinarie in- och utfart.

Parkering

Hur påverkas parkeringsmöjligheterna för boende och andra?

För att underlätta arbetet kommer området vara stängt för fordonstrafik under dagtid kl. 07.00-17.00 i första etappen där en breddning av körbanan kommer att göras för att underlätta för parkering vid utbyggnad av gångbanan.

För dig som går och cyklar

Markentreprenören kommer att finnas på plats för att hjälpa dig som går eller cyklar att komma rätt.

Har du frågor?

Kontakta:
Serop Bidros, byggprojektledare Anläggning. serop.bidros@nacka.se

Gunnar Hallgren, byggledare JM. Gunnar.Hallgren@jm.se

Sidan uppdaterades: